Paleček Emil

Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., (*1930) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. V Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně se zabývá biofyzikální chemií nukleových kyselin a bílkovin. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR.

Počet článků: 4

Poznámky k článku „Nejcitovanější čeští vědci“

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 484, 2002/9
Z názorů a připomínek, na něž již nebylo možné vzít v plné míře zřetel při přípravě článku „Nejcitovanější čeští vědci“ na s. 508, uvádíme...
 

Darwinova černá skříňka

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 103, 1998/2
Michael J. Behe, autor knihy „Darwinova černá skříňka“, je biochemik (jeho práce se týkají struktury a interakcí DNA s bílkovinami). Stal se...
 

Renaturace a hybridizace DNA

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 509, 1996/9
V myslích vědců, kteří se tak či onak zabývali výzkumem genetického materiálu, je Marmurovo jméno spojeno zejména s metodou izolace DNA z bakterií,...
 

Geny, elektrody a neúcta k literárním údajům

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 288, 1994/5
Nedávno jsem byl požádán redakcí Encyclopedia of Analytical Science, abych napsal článek o elektrochemické analýze nukleových kyselin. A tak jsem...