Čiampor Fedor

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., (1942) virológ, vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu SAV v Bratislave, bývalý riaditeľ VÚ SAV a podpredseda SAV, člen Učenej spoločnosti SAV, je spoluautorom knihy Lekárska virológia. Zaoberá sa vírusmi chrípky a elektrónovou mikroskopiou buniek a vírusov.

Počet článků: 2

Chrípka – minulosť a prítomnosť

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 18, 2012/1
Tak ako všetky živé organizmy na našej planéte, aj vírusy majú svoju minulosť. Prekonali a prekonávajú evolučný vývoj, niektoré sa strácajú a...
 

Jan Šmarda: Život z obou stran

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 276, 1994/5
Na sklonku roku 1992 vychádza na Masarykovej univerzite v Brne kniha statí z modernej biológie a experimentálnej medicíny prof. MUDr. Jana Šmardu,...