Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Dosť dobrý sex pre budúce tisícročie

(Vesmír 72, 467, 1993/8; Vesmír 72, 664, 1993/12)
 |  5. 5. 1994
 |  Vesmír 73, 244, 1994/5

Úprimne ma prekvapila exaltovaná reakcia Ing. V. Krčméryho, DrSc., ktorý žiaľ mohol nadobudnúť dojem, že moja esej je založená na jeho citáciách. Toto nedorozumenie som nemohol ovplyvniť, keď zrejme pre nedostatok miesta redakcia zaradila jediný prameň citácií (hoci ich je v pôvodnom texte osemnásť) a to práve Ing. Krčméryho, ktorý bol v poradí prvý. Musím však zdôrazniť, že ani jedna z citácií článku Ing. Krčméryho neuvádza pôvodnú myšlienku, ale fakty notoricky známe (o „sociálnom rodičovstve“ písal A. Toffler už v roku 1977). Že som citoval práve jeho článok je logické, pretože som sa tam pred 8-mymi rokmi s týmito informáciami stretol po prvý krát (A. Toffler bol vtedy u nás nedostupný). K citáciám ma teda neviedla nevyhnutnosť, ale korektnosť. Z reakcie Ing. Krčméryho mám však skôr dojem akoby nám (či sebe?) chcel čosi dodatočne dokazovať. Má zjavne pocit, že sa ocitol v zlej (mojej?) spoločnosti a podsúva mi nesprávne (ne – „hebrejsko-kresťanské“?) úmysly. Zaujala ma táto apriórna predpojatosť a tak som sa k pôvodnému článku p. Krčméryho vrátil, aby som v ňom dodatečne objavil čosi, čo iste zaujme aj čitateľov Vesmíru, cit.: „Nikdy sme dosiaľ nemali takú moc. Sme schopní meniť samotný život. Nepoznáme podstatnejšiu a závažnejšiu schopnosť človeka, vrátane manipulácie s jadrovým silami. Smerujeme k technologickej kontrole nad biologickou evolúciou... pri fertilizácii in vitro nejde o žart. Je to moc kontroly nad reprodukciou. Tieto technológie nás postupne vedú k hraniciam enormnej moci ovládať počiatky ľudského života... Už samotný fakt tejto moci a týchto možností zmení asi náš základný postoj k zárodku, k dieťaťu, k rodičovstvu a ešte hĺbšie – k ľudskému životu!“. Pevne verím, že nielen na mňa pôsobia tieto slová akoby bol Ing. Krčméry v čase písania článku priam opojený slovom „moc“ (v r. 1986 sa ešte socialistická moc nad prírodou zdala doživotným ideálom). Dnes sa však nosí iná vesta a Ing. Krčméry ju (viď Vesmír 72, 664, 1993/12) ochotne ponúka, cit.: „Nastoľuje sa tu problém, že zmizne fakt či pojem narodenia človeka, nehľadiac na právne dôsledky (odkedy je človek človekom?). Tak by zaniklo nielen materstvo – základný kameň rodiny, ba celej kresťansko-hebrejskej civilizácie, ale zanikol by aj fakt narodenia atď... Pokladáme to za hrubé narušenie dôstojnosti človeka... Tieto neprirodzené a teda zväčšia neetické praktiky manipulácií s počatím, vynosením a narodením... treba čo najrozhodnejšie odsúdiť...“. Porovnanie vlastných výrokov Ing. Krčméryho nepotrebuje komentár.

K ostatnému len stručne. Zlé úmysly, či propagáciu „perverzít“ mi môže ktosi podsúvať naozaj len pri „nepozornom čítaní“. Domnievam sa, že apelatívnosť tejto eseje naznačuje fakt, že po prečítaní anglickej verzie Mr. H. Husock, riaditeľ Case Program na Harvardskej Univerzite, prejavil ochotu doporučiť skrátenú verziu ako editorial pre Wall Street Journal. Možno sa zmienené noviny s medzinárodnou reputáciou budú zdať Ing. Krčmérymu málo vedecké, ale ja túto ponuku považujem za istú formu uznania serióznosti textu publikovaného vo Vesmíre č. 8/1993.

Rešpektujem však názor Ing. Krčméryho a z prípadných zahraničných vydaní tejto eseje samozrejme vyradím jeho citácie a z pochopiteľných dôvodov sa im dôsledne vyhnem aj v budúcnosti.

O autorovi

Gustáv Murín

RNDr. Gustáv Murín, CSc., (*1959) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V Ústavu buněčné biologie UK se zabývá reparací DNA a bioindikací genotoxicity v znečištěném životním prostředí. Napsal knihu esejů s biologickou tematikou Náhradný koniec sveta (1994), podle níž byla připravena televizní relace Kto príde po nás, ak nie potopa (1995). Dále vydal knihu o vplyvu biologických objevů za poslední štvrtstoročí na náš každodenní život Tak ako bohovia (slovensky v r. 2001) a knihu esejů s podobnou tematikou A stanete se bohy (česky v r.2002), ktorá dostala Cenu E. E. Kische. V roce 2004 vydal (spolu s Petrem Weissem) knihu Abeceda tělesné lásky.

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...