Pangrác Jiří

RNDr. Jiří Pangrác (*1955) vystudoval anorganickou chemii na Přírodovedecké fakultě UK v Praze. V oddělení polovodičů Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze se zabývá přípravou polovodičů AIIIBV metodou MOVPE (epitaxe z organokovových sloučenin) a jejich studiem V laboratoři MOVPE jsou připravovány a studovány nejen objemové materiály na bázi GaAs a GaSb, ale především nízkodimenzionální GaAs/InAs struktury obsahující kvantové jámy nebo tečky.

Počet článků: 1

Kvantová houba?

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 282, 1994/5
Křemík – Si (silicium) je po kyslíku nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře. Přirozeně se vyskytuje pouze vázaný ve sloučeninách, oxidech a jim...