Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kovář Pavel

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., (*1952) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde je v současné době děkanem. Na katedře botaniky této fakulty se zabyva vztahy rostlinstva s jinými složkami prostředí na různých hierarchických úrovních.

Počet článků: 10

Otevřený dopis JUDr. Stanislavu Grossovi, předsedovi vlády České republiky

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 666, 2004/12
Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás v kontextu konkrétní kauzy – říčních úprav, zejména záměru budování dvou stupňů na Labi v Malém...
 

Bioterorizmus

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 68, 2002/2
Končí začátek (třetího tisíciletí). Každý začátek je těžký. Každého tisíciletí (zrod křesťanského mučednictví, osamostatňování států z říší,...
 

Práce s krajinou a ekologie

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 223, 1997/4
Václav Cílek dovede podpořit chuť experimentovat v terénu, kde není snadné dodržet podmínky standardního pokusu (Krajinná architektura, Vesmír 75,...
 

Životní specializace lichenologie

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 699, 1995/12
Pavel Kovář: Vaší „životní specializací“ je nauka o lišejnících (lichenologie). Ceněny jsou zejména vaše práce metodologické – zavedení...
 

"Faktor dopadu" v obecně biologických a taxonomicko-ekologických vědách

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 585, 1995/10
Chce-li nějaká ambiciózní skupina uvnitř přírodních věd dát určité množině biologů pocítit jejich zranitelnost, dá si tu práci a spočítá jejich...
 

80 let prof. Emila Hadače

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 255, 1994/5
Mezi vědci jsou i takoví, o nichž není lehké psát, protože žijí nenápadně a v úkrytu své specializace, anebo z opačného důvodu – protože jejich...
 

Přijímací řízení na vysoké školy

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 223, 1994/4
Při vzpomínce na svou vlastní přijímací zkoušku na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, dále na zkušenost s tímtéž v roli pedagoga, když...
 

Geobotanik a ekolog - prof. Jan Jeník

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 163, 1994/3
Když r. 1988 připravoval časopis Preslia (61:73-84,1989) článek k šedesátinám Jana Jeníka – tehdy ještě docenta – z třeboňského pracoviště...
 

Věda a nevěda

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 94, 1994/2
Pavel Kovář: Intuice na začátku obvykle vede k vyslovení vědecké domněnky – hypotézy. Dodatečně, po různě složitém ověřování, je převedena na soud...
 

Živé ploty v krajině

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 25, 1994/1
Když projíždíte anglickou krajinou na kole v pozdním létě, jste vystaveni pravděpodobnému nebezpečí, že píchnete. Tou dobou se obvykle stříhají...