Vesmír: 1994/2

datum vydání: 5. 2. 1994

Úvodník

Hádala se duše s tělem

Do současných debat o vědě se vkrádá množství různých nedorozumění. Jednomu z nich podléhají ti, kdo si pletou relativistický anarchizmus typu “vše...

Eseje

Neomezený růst bez stárnutí, Dr. S. Obispo, pan Stoyte a Aldous Huxley

Zdá se, že dr. S. Obispo, který konal před 10 lety pokusy se střevní flórou kaprů, jak se o tom zmínil ve své aktualitě Fr. Sládeček (viz Vesmír...

Snášenlivost a intelektuální odpovědnost*)

Prvním mým úkolem je poděkovat za udělení ceny Dr. Leopolda Lucase. Nevím, jak jsem si toto vysoké vyznamenání zasloužil. Cena Dr. Leopolda Lucase...

Nad knihou

Francis Bacon - zakladatel správné, nebo falešné cesty?

Známý výrok Scientia est potentia, připisovaný anglickému politikovi a vědci Francisu Baconovi, vikomtu z Verulamu (1561 - 1626), je považován za...

Egon Gál, Jozef Kelemen: Myseľ/Telo/Stroj

Bratislavské nakladatelství Bradlo přináší na trh snad první sborníkovou práci systematicky věnovanou v západní filozofii velmi frekventovanému...

Jazykový koutek

O terminologii molekulární genetiky

Před časem se mi dostala do ruky (zásluhou redakce Vesmíru) velmi užitečná publikace „Základní terminologie molekulární genetiky“. Zpracovala ji...

Mozaika

Prosinec ve vědě

Američtí kuřáci mají rozum V USA převýšil počet Američanů, kteří byli kuřáky a zanechali kouření, počet těch, kteří ještě kouří. Vyplývá to...

Vertikála

Věda očima Vesmíru

Seznamovat národ s vědeckou prací a jejími výsledky, ukazovat společenský význam přírodních věd a vychovávat od pouhých popisných znalostí o...

Diskuse

Je krev zboží?

„Západní systémy transfuze krve byly vybudovány způsobem relativně neuspořádaným, většinou pod tlakem naléhavé potřeby. Myšlenka...

Lidská krev – zboží, nebo dar?

Situace kupodivu není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Celý řetězec předcházející podání přípravku vyrobeného z lidské krve má...

O smutných osudech knihoven a pracoven

(K článku J. Sádla: Knihovna prof. Práta zničena, Vesmír 72, 653, 1993/11) Stejně jako Sádlovi je mi naprosto cizí jakékoli barbarské zacházení s...

Věda a postmodernizmus

Bylo už až do omrzení konstatováno, že většina seriózních vědců si je dobře vědoma, že exaktní vědy nevyčerpávají celou oblast...

Bída naší vědy

Bohuslav Blažek napsal trojdílný seriál Bída naší vědy. První díl před časem vyšel v nedělní příloze Lidových novin. Uveřejníme postupně všechny...

Věda a nevěda

Pavel Kovář: Intuice na začátku obvykle vede k vyslovení vědecké domněnky – hypotézy. Dodatečně, po různě složitém ověřování, je převedena na soud...

Výtvarné umění

Vznikání a zanikání

Je třeba pojednat o vzniku a zániku toho, co přirozeně vzniká a zaniká — těmito slovy začíná Aristotelův spis O vzniku a zániku. Aristoteles říká...

Dopisy čtenářů

Komu Koniášovu medaili

Případ knihovny prof. Práta není ojedinělý, zaráží však, že k němu došlo až po pádu komunistického režimu. Před časem jsem ve Státním ústředním...

K článku Martina Bobáka „Fatální důsledky znečištění“

Ve svém článku si autor vybral jako kritérium účinku znečištěného prostředí na lidské zdraví pohyb čísel úmrtnosti. Dochází pak k názoru „výsledky...

Katastrofální - katastrofický

Článek podepsaný Dš pojednává o rozdílu mezi slovem katastrofální a jeho novějším tvarem katastrofický. Připojuji postřeh o počátku zavádění tohoto...

Nekončící výzkum schizofrenie

Příspěvek MUDr. Františka Koukolíka začíná větou: „Schizofrenie postihuje okolo 1 % populace pravděpodobně všech dob a všech míst světa.“...

Nebezpečí oteplování Země

Velmi mě mrzí, že jste naší veřejnosti ve svém „Zamyšlení“ představil v tak špatném světle zprávu Greenpeace Nebezpečí oteplování Země (Academia...

Perla měsíce

UFO se rodí na Zemi!

Na první pohled to vypadá jako fantazie či technický sen - a přece všechno nasvědčuje tomu, že lidstvo stojí na prahu úžasných změn v dopravě....

Záhada 17 keV neutrina vyřešena

Ve vědě se občas stane, že výsledek měření je v naprostém rozporu s teoretickou předpovědí. Taková situace je neuspokojivá jen zdánlivě; ve...

O vážení neutrin a nepoctivém prodavači podivných jablek

Odpověď na zdánlivě prostou otázku, jakou hmotnost mají neutrina, představuje jednu z největších záhad současné fyziky elementárních částic. Dříve,...

Volavka popelavá

Volavka popelavá je pěkným příkladem užitečnosti výzkumu běžných druhů, na nichž na první pohled už dávno není nic nového k objevení. Je to všem...

Syndrom fragilního chromozomu X

Většina dosud známých dědičných chorob je způsobena změnou „písmen“ genetického kódu nebo jejich ztrátou, případně poškozením mechanizmů...

Současná pojetí psycho-fyzického problému

Zatímco se z psychologie od začátku našeho století stávala stále více přísně empirická věda, byť s nejednotnou terminologií a metodologií, a staré...

Pochybnosti o datování turínského plátna

Turínské plátno představuje snad nejvíce diskutovaný posvátný předmět 20. stol. Jde o portrét ukřižovaného muže v životní velikosti. Mnozí —...

Lékař ze šlikovského Jáchymova

Povedou-li Vaše kroky v roce 1994 do jihozápadních oblastí Saska, narazíte na každém kroku na emblém, který nalézáte i u tohoto článku....

Brdy a geologické vědy

V článku „Přírodovědci na cílové ploše“ (Vesmír 71, 343, 1992/6) podali V. Cílek a V. Ložek pohled na současný stav přírody centrálních neboli...

Krev je zvláštní šťáva

Je přirozené, že krev, v níž člověk odedávna viděl symbol života, se počala pokládat za jeden z mocných léků, kterým by bylo možno vrátit nemocnému...

Čeští Habsburskové očima antropologa

Nástup dynastie Habsburků na český královský trůn Když se mladý český a uherský král Ludvík Jagellonský (1506 - 1526) pokoušel u Mohače čelit...

Aprílová myš Doriana Graye a metuzalém mezi hlísticemi

I když hlístice C. elegans je trochu výjimečná vzhledem k možnosti vytvářet za nepříznivých podmínek dauer-larvu, studium hierarchie působení...

Ještě jednou o “jedovatých“ ptácích

Překvapující sdělení J. P. Dumbachera a spol. (Science 258, 799, 1992) o jedovatých ptácích, na které bylo před nedávnem upozorněno ve Vesmíru...

Aktuality

Pro a proti zničení vzorků viru neštovic

Proč by virus měl být zničen? V současné době jsou stránky přírodovědných časopisů a často i denního tisku plné zpráv o negativním vlivu lidské...

Má antropogenní činnost vliv na skleníkový efekt?

Reálný odhad hrozby skleníkového efektu zvýšeného vlivem antropogenní činnosti bude zřejmě možný až poté, co bude známo, jaké je vlastní přírodní...

Polárka je druhá

Ve svém pravidelném přehledu o vědeckých událostech měsíce uvedl Ivo Budil (viz Vesmír 72, 410, 1993/7) překvapující zprávu, že nejjasnější hvězda...

Rafinované kuklice

Že samečkové cvrčků k sobě lákají samičky svým vyhlášeným cvrkotem, ví každý. Jak se však nyní ukázalo, lákají tak k sobě i své nepřátele....

Proč si vrba dělá aspirin?

V lidovém léčitelství se odedávna používal odvar z vrbového listí proti horečce a bolestem. Vrba (Salix) obsahuje kyselinu salicylovou a dnešní...

Chcete mít úspěch ve vědě?

2. března 1993 se konalo v Cold Spring Harbor Laboratory sympozium oslavující 40. výročí objevu Watsona a Cricka: DNA je dvojitá šroubovice (double...

Geminga nejsou jen houby s octem

V milánském dialektu znamená „geminga“ něco jako houby s octem, neboli „nic tu není“. Právě tak nazvali astronomové objekt, který v letech 1972-3...

Odmítání krevní transfuze

24letý muž, který patřil k svědkům Jehovovým, zemřel v londýnské nemocnici vykrvácením poté, co manželka předala mužovo písemné prohlášení, že...

Úmrtí na mor

V létě 1992 zemřel v Tusconu (Arizona, USA) 31letý muž na morovou pneumonii. Roku 1992 to byl v USA už desátý případ onemocnění morem, ale první...

Stížnosti na výuku na amerických vysokých školách

Podle zjištění National Science Foundation přibližně 60 % vysokoškolských studentů v USA, kteří si na začátku vybrali jako hlavní studijní obor...