Exnerová Alice

Alice Exnerová studuje zoologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se především potravní ekologií ptáků.

Počet článků: 1

Volavka popelavá

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 69, 1994/2
Volavka popelavá je pěkným příkladem užitečnosti výzkumu běžných druhů, na nichž na první pohled už dávno není nic nového k objevení. Je to všem...