Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Pstružina Karel

Doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc., (*1941) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Na Vysoké škole ekonomické se na katedře filozofie zabývá kognitivní vědou a také filozofií a metodologií vědy.

Počet článků: 7

Zázraky in info

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 393, 2007/6
Text je určen především studentům navštěvujícím cyklus přednášek mezifakultního kurzu kognitivních věd na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky...
 

JÁN RYBÁR, ĽUBICA BEŇUŠKOVÁ, VLADIMÍR KVASNIČKA (editoři): Kognitívne vedy

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 655, 2003/11
Na práci se podílí osm autorů, kteří v sedmi kapitolách zpracovali jednotlivé vědní disciplíny kognitivních věd 1) (viz Vesmír 79, 362, 2000/7)....
 

Spory o funkci fáze REM spánku

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 309, 2001/6
Proč to příroda zařídila tak, že třetinu svého života prospíme? Jaká je funkce spánku a jaký má spánek význam pro náš život? Tyto otázky si dnes...
 

JOZEF KELEMEN: Postmoderný stroj

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 165, 1999/3
Dnešní stroj ještě není natolik autonomní, aby byl odolný vůči určitým způsobům svého použití – to je jedna z úvah, které autor předkládá čtenářům....
 

MARVIN MINSKY: Konštrukcia mysle

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 44, 1997/1
Minského improvizovaná přednáška, kterou přednesl 9. září 1990 na „Ars Electronica ’90“ v rakouském Linzi. K přednášce je přiložen záznam z diskuse...
 

JOZEF KELEMEN: Strojovia a agenty

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 403, 1995/7
Práce pojednává o vývojových tendencích v umělé inteligenci. Není však úzce vymezena, má významné přesahy jak do počítačových či kognitivních věd,...
 

Egon Gál, Jozef Kelemen: Myseľ/Telo/Stroj

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 105, 1994/2
Bratislavské nakladatelství Bradlo přináší na trh snad první sborníkovou práci systematicky věnovanou v západní filozofii velmi frekventovanému...