mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2003/11

datum vydání: 3. 11. 2003

Úvodník

Prostory nejen k pohybu

Jestli se dobře pamatujete, v květnovém čísle jsem zde rozlišil dvojí způsob, jak člověk, který se ocitá v nějakém prostoru (například v členité...

Glosy

Jak neurony dospívají

Ve stěnách mozkových komor vznikají po celý lidský život nové neurony, které za pomoci glio­vých buněk cestují mozkem na místa svého určení, kde se...

Odpověď na každou otázku

S čím evoluce hmyzích instinktů nepočítala

Otázku Proč hmyz v noci létá ke světlu zaslal redakci Vesmíru pan P. Uttendorfský a já bych ji ještě doplnil: i když ho to často stojí život. Na...

Komentáře a názory

Zajatci, solidarita a altruizmus

Ve Vesmíru 82, 466, 2003/8 jsme si mohli přečíst bezesporu velmi dobře napsané pojednání o solidaritě a parazitizmu, které do jisté míry vychází...

Transdisciplinární věda

Transdiciplinární věda je efektivnější než ostat-ní formy vědy, protože překračuje meze, které vznikají historickými náhodami, politickými...

Nad knihou

VÁCLAV VANČATA: Primatologie– 1. díl Evoluce, adaptace, ekologie a chování primátů. Prosimii a Platyrhina; – 2. díl. Catarrhina – opice a lidoopi

Dalo by se předpokládat, že monografie s tak atraktivním námětem, jako jsou primáti, budou vycházet pravidelně, ať už jako populárněvědecké...

JÁN RYBÁR, ĽUBICA BEŇUŠKOVÁ, VLADIMÍR KVASNIČKA (editoři): Kognitívne vedy

Na práci se podílí osm autorů, kteří v sedmi kapitolách zpracovali jednotlivé vědní disciplíny kognitivních věd 1) (viz Vesmír 79, 362, 2000/7)....

ŠTĚPÁN SVAČINA: Prevence diabetu

O diabetes mellitus 2. typu (týká se dospělých) mluví autor jako o závažné celosvětové epidemii, postihující zejména blahobytné populace a významně...

Věda pod objektivem

Slyšet černou díru

Perseus A (nebo také Abell 426, NGC1275) je středem nepravidelné kupy galaxií vzdálených od Země přibližně 300 milionů světelných let. Astronomy...

Jazykový koutek

Morytát s vitaminovým refrénem

Vitamin je látka nezbytná pro zdraví, lidský organizmus ji však neumí syntetizovat, a proto ji musí získávat z potravy. Slovo vitamin vytvořil...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

Korály a červi kroužkovití (annelidi). Je známo, že mnozí živočichové (raci, ježovky etc.) obývají v korálových útesech, při čemž zdá se, že...

Výtvarné umění

Zemřel Pavel Nešleha, malíř živlů

13. září 2003 zemřel ve věku 66 let Pavel Nešleha, profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, jeden z našich předních symbolicko-imaginativních...

Konkrétní (srostitá) rekonstrukce

Konstruktivistické myšlení prochází celým dvacátým stoletím. Konstruktivistické tendence nacházíme ve vědě, zvláště v matematice a logice, ve...

Dopisy čtenářů

Biomimetika a biominerály

Biomimetika je obor, který se zabývá napodobováním přírodních materiálů a struktur. Vychází z bioniky, tj. ze zkoumání principů živé přírody, a...

Chemické „mimikry“ v živých systémech

Chemická mimetika (hovorově mimikry) jsou látky, které napodobují strukturu složitých biologicky aktivních látek, ačkoliv samy mohou mít konstrukci...

Křehký svět korálových útesů

Drobní stavitelé korálových útesů, koráloví polypi z kmene žahavců (Cnidaria), žili v mořích již před 500 miliony let a v podobě téměř nezměněné...

Spolupráce vitaminů a život buněk

Vitaminy jsou přírodní organické sloučeniny, které již v nepatrném množství umožňují a usměrňují životně důležité chemické reakce v buňkách i v...

Jehol

Jeholornis se svým tyčovitým ocasem a vyspělým létacím aparátem vycházívá v kladistických analýzách jako větévka někde mezi archeopteryxem a všemi...

Zapomenuté houby: roztřepenky

Běžně známá je skutečnost, že houby jsou organizmy tvořené převážně podhoubím čili myceliem. Na něm občas vyrůstají rozmnožovací orgány (vřecka...

Přednostou biologické stanice

Mnozí biologové se podobají tažnému ptactvu, hnízdí a rozmnožují se v mírném pásu, ale za duchovní potravou táhnou pravidelně do teplých krajin....

Evoluce bez adaptací

Evoluce jako soupeření fylogenetických linií Každá učebnice biologie, když dorazí k evoluci, obsahuje obrázek evoluční řady koní, slonů či lidí....

Můj život fyzika

Narodil jsem se v roce 1908 ve Vídni v Rakousku. Dětství jsem prožil v rakousko-uherské monarchii a během první světové války jsem byl ještě malý...

Nad knihami

Problematika sexuality je a bude vždy atraktivním tématem (viz Vesmír 81, 646, 2002/11 a 82, 537, 2003/9), ale zároveň souvisí se základními...

Aktuality

Byli američtí lovci mamutů příliš nenasytní?

Kdo je odpovědný za vymření mamutů v Severní Americe před 11 000 let? Člověk, nebo klima? Tito tvorové vymizeli přibližně v době, kdy na tomto...

Užití sonifikace v paleontologii

Sonifikace je technika, kterou se převádějí data různého druhu ve zvukové signály. Sonifikované údaje pak mohou být – po další vhodné úpravě –...

Vodíková silnice

Kanada plánuje výstavbu „vodíkového“ koridoru mezi Windsorem v provincii Ontario a Montrealem v Quebecu, kde by byl pro řidiče dostatek pump...

Sex, drogy a rock-and-roll

Už dlouho se ví, že na přeplněných diskotékách sebou občas některý z účastníků bouchne o zem a je po něm nebo ho musí lékaři obtížně oživovat....

5. kongres světových parků v jihoafrickém Durbanu

Na 5. kongresu světových parků v jihoafrickém Durbanu učinil zásadní prohlášení madagaskarský prezident Marc Ravalomanana. Podle něj se...

Rodičovské investície subsociálnych bzdôch

Mnohé druhy bzdôch kladú vajíčka na spodnú stranu listov stromov do kruhu. Analýzou veľkosti a váhy vajíčok i nýmf subsociálnych a asociálnych...

Klíče dárcem života

Pomístní jméno Klíč je v různých obměnách roztroušeno po celých Čechách: Klíčí, Na klíčku, Za klíčema, U klíču, Zákličák, Klíčnice apod. Přitom...

Transplantace u osob s aidsem

Před dvaceti lety, na počátku pandemie aidsu, se mezi lékaři ošetřujícími pacienty infikované HIV vedly intenzivní diskuse o tom, zda kriticky...

Aids se šíří Indií

Výzkum léčby aidsu nepokračuje tak, jak doufali optimisté. Pro některé země je šířící se virus HIV stále větší hrozbou. Například v Indii (podle...