Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Máca Jan

RNDr. Jan Máca, Ph.D., (*1945) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Agentuře ochrany přírody a krajiny se zabývá faunistikou a ekologií dvoukřídlého hmyzu a praktickým řešením biotopové ochrany.

Počet článků: 1

Zapomenuté houby: roztřepenky

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 637, 2003/11
Běžně známá je skutečnost, že houby jsou organizmy tvořené převážně podhoubím čili myceliem. Na něm občas vyrůstají rozmnožovací orgány (vřecka...