Blažek Vladimír

RNDr. Vladimír Blažek, CSc., (*1952) vystudoval antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Vyučuje biologickou antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se zabývá především etologií člověka a evolucí mozku.

Počet článků: 20

Hormonální antikoncepce

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 75, 2011/2
V souvislosti s výzkumy atraktivity žen a mužů podle tělesných znaků (pachu, tělesné velikosti a stavby těla, symetrie a dalších rysů obličeje)...
 

Ženy analyzují obličej jinak než muži

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 509, 2010/9
Vnímání obličeje je spojené především s oblastí na pomezí spánkového a temenního, resp. i týlního laloku koncového mozku (s vřetenovitým,...
 

Oxytocin stále překvapuje

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 768, 2009/12
Význam neuropeptidického hormonu oxytocinu pro přípravu ženy na porod a mateřské chování není třeba podrobněji připomínat. Existují práce, které...
 

Asymetrie mozku, univerzální princip u obratlovců?

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 610, 2009/10
V poslední době se v různých odborných časopisech objevují články, které chápou asymetrii mozku jako významný evoluční proces. Zvláště intenzivní...
 

Utváření sítí mozkové kůry

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 185, 2009/3
Pro část mozkové kůry je charakteristický nečekaný pokles neurální aktivity během řešení úkolů zaměřených na cíl a vyžadujících cílenou pozornost....
 

Odkdy je naše ruka lidská?

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 831, 2008/12
Fosilní nálezy již poskytují zajímavé podněty pro popis toho, jak na základě postupných dílčích změn vznikala morfologie lidské ruky. Ruka...
 

Mají ženy „sociálnější“ mozek?

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 572, 2008/9
Diskuse o tom, zda je odlišnost žen a mužů v chování i psychických vlastnostech podmíněna biologicky, nebo spíš sociokulturně, je stále živá a...
 

Dožívají se muži svého věku díky ženám?

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 8, 2008/1
O významu „tetiček“ pomáhajících s péčí o mláďata u savců (a zvláště u primátů) či o babičkovství a menopauze v evoluci člověka se diskutovalo...
 

Zvětšuje se dál lidský mozek?

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 276, 2007/5
Diskuse o významu mikrocefalinového komplexu genů (MCPH) a genu ASPM v evoluci lidského mozku přináší řadu kontroverzních témat. Některé mutace...
 

Množství teorií na malém prostoru

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 258, 2007/4
Je obtížné v pravém smyslu slova recenzovat knihu z oboru tak specializovaného a zároveň tak obsáhlého, jako je neurofyziologie lidského mozku. Leč...
 

Proč jsou ženské pohlavní orgány „nepřístupné“?

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 143, 2007/3
České vydání Evoluce lidské sexuality od Jareda Diamonda (viz Vesmír 82, 537, 2003/9) přiblížilo českému čtenáři diskusi o některých specifických...
 

Laskavé lidské přemýšlení

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 633, 2006/10
Kniha nemá charakter odborné publikace, ale spíš zpovědi a názorů na společenské problémy současného lidstva. Autor dosud nepřekonaného kompendia...
 

Proč se nám podobají naši domácí psi?

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 501, 2005/9
Skutečnost, že se výběr domácího psího mazlíčka zpravidla řídí podobností mezi vybraným plemenem a psím pánem, se všeobecně traduje a je potvrzena...
 

Mozek orgánem lidské civilizace

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 425, 2005/7
Do populárněvědecké literatury o mozku a jeho činnosti přibyl překlad knihy amerického neurologa lotyšského původu Elkhonona Goldberga The...
 

Malý, ale rozvinutý mozek floreského člověka

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 313, 2005/6
Nedávný nález pravděpodobně nového druhu člověka (Homo floresiensis) z jeskyně Liang Bua na ostrově Flores vzbudil zájem veřejnosti malou tělesnou...
 

Třináctá komnata mozku

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 117, 2005/2
Významný český lékař (endokrinolog a nestor patologické fyziologie), dobře známý i čtenářům Vesmíru, prof. Vratislav Schreiber se ujal úkolu...
 

Lidé z Flores

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 672, 2004/12
Do mapy důležitých paleoantropologických nálezů přibylo jméno východoindonéského ostrova Flores s jeskyní Liang Bua. Našlo se tam celkem šest...
 

VÁCLAV VANČATA: Primatologie– 1. díl Evoluce, adaptace, ekologie a chování primátů. Prosimii a Platyrhina; – 2. díl. Catarrhina – opice a lidoopi

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 653, 2003/11
Dalo by se předpokládat, že monografie s tak atraktivním námětem, jako jsou primáti, budou vycházet pravidelně, ať už jako populárněvědecké...
 

Nad knihami

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 654, 2003/11
Problematika sexuality je a bude vždy atraktivním tématem (viz Vesmír 81, 646, 2002/11 a 82, 537, 2003/9), ale zároveň souvisí se základními...
 

O strukturách

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 424, 2003/8
Rád čtu úvodníky I. M. Havla, neboť mne občas donutí zamyslet se nad problémy, které by mne třeba ani nenapadly. Někdy vnitřně s autorem...