Vesmír: 2008/1

datum vydání: 17. 1. 2008

Úvodník

Prostor, světlo a čas

Historie fyziky, astronomie a kosmologie je příběhem překračování hranic lidských představ o přirozeném světě. To však neznamená, že nová poznání a...

Hlavní články

Kmenové buňky v roce 2007

Situaci ve výzkumu kmenových buněk lze ve stručnosti vyjádřit veršem z písně Jaroslava Ježka: „Jednou jsi dole, jednou nahoře.“ Tempo, s jakým k...

Nervová kmenová buňka – doktor Jekyll, či pan Hyde?

Sebeobnova dr. Jekylla Normální kmenová buňka je tkáňově specifická a má věkově neomezenou schopnost sebeobnovy. Jedna z dceřiných buněk si tuto...

Rychlejší vyhrává

Zelené rostliny nezbytně potřebují světlo a to se k nim dostává různými cestami. Pohyb listů ve větru může rostliny stínit v sekundových...

Služby globálního domu

Představy různých lidí o bydlení se mohou lišit, přesto se shodují v tom, že by dům měl mít dobrou střechu, topení, přísun čisté vody a odvod...

Krajina jako petosféra

Co je to petosféra? Nadsázka, nebo realita? Název, který se tváří solidně a odkazuje například k Hadačově technosféře jako souboru toho, co člověk...

Krystalizace ve výrobě léků

Ačkoliv byly tyto výroky proneseny v rozmezí čtyřiceti let, jsou dosud platné. Tajuplná krystalizace Krystalizace je jedním z důležitých procesů v...

Rozpínání vesmíru podle soudobých poznatků

Historie představ o rozpínání vesmíru Brzy po objevení obecné teorie relativity v roce 1915 si Albert Einstein uvědomil, že podle této teorie se...

Maďarská menšina na Slovensku

Rozpadem historických Uher po první světové válce byl jednotný politicko-ekonomický prostor rozdroben. Nově vzniklé státy zdědily mnohé neduhy...

Logik a Alenka

V lednu 2008, přesněji čtrnáctého dne onoho měsíce, uplynulo 110 let od úmrtí jednoho matematika a logika. Narodil se také v lednu, o 66 let dřív,...

Glosy

I největší sny mají malé začátky

Počet obyvatel se pomalu blíží deseti miliardám. Závislost naší civilizace na fosilních zdrojích energie je osudová (celosvětově se na výrobě...

Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii

Současná střední Austrálie je pouštní či polopouštní oblastí s extrémními výkyvy teplot. Ještě v nedávné minulosti tomu však bylo jinak. Nová a...

Objev prstence temné hmoty v kupě galaxií

Myungkook James Jee a jeho kolegové z Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimore ohlásili zajímavý objev: Hubblovým vesmírným teleskopem pozorovali v...

Druhohorní perloočky

Perloočky (Cladocera) jsou malí vodní korýši náležející do třídy lupenonožců (viz Vesmír 80, 629, 2001/11). Ačkoli byla tato skupina v minulosti...

Co je kdo schopný cítit?

I když lidský čich není zdaleka tak výkonný jako čich psovitých šelem nebo hlodavců, lidé jsou přesto schopni rozeznat až 10 000 různých pachů....

Perníková chaloupka ve vědecké publikaci

Odcizení textu je loupež jako každá jiná. Původ loupení postihuje pohádka „O perníkové chaloupce“. Mařenka a Jeníček loupali perníček, čímž...

Eseje

Eseje

Ptát se esejisty, jakže se eseje píší či psát mají, je trochu podobné jako ptát se angorského králíka, jak se vlastně produkuje vlna: oba tak činí...

Odpověď na každou otázku

Říká se tomu čarověníky

„Čarodějné“ rostliny: Nedávno jsem zaslechl zprávu o „čarodějných“ formách některých rostlin, zejména konifer, které rostou na větvích normálních...

Nad knihou

Konec času?

Příroda je zřejmě uspořádána tak, že odhalení zákonitostí, jež v ní platí, je co možná nejnamáhavější. Tento bonmot připisovaný Albertu Einsteinovi...

(Skoro) všechno, co jste chtěli vědět o mořích

„Ďjó, moře! Proč nebydlíme u moře!“ Od doby, kdy tiskem poprvé vyšla průpovídka pana Rybáře alias Hastrmana v Nerudových Povídkách malostranských,...

Nová dobre oprášená stará „Zoologie obratlovců“

Prešlo takmer štvrťstoročie, počas ktorého sme mohli byť svedkami mnohých významných zmien, avšak za toto dlhé obdobie života jednej generácie sa...

Z akademické obce

Z akademické obce

Česká společnost pro ekologii Nová společnost chce propagovat ekologii ve smyslu původní definice oboru – studium interakcí mezi živými organizmy,...

Eseje o jazyce

Jazyk je oheň

Když se malé děti učí mluvit, učí se nejen řeč a jazyk, ale učí se také svůj svět. Teprve s jazykem se totiž člověk učí rozkládat smyslovou...

Architektura

Arcidiecézní muzeum Olomouc

V červnu roku 2006 bylo v Olomouci otevřeno Arcidiecézní muzeum, jediné svého druhu v České republice. Vznikla nejen ojedinělá sbírková a výstavní...

Dopisy čtenářů

Elektrárna na biomasu

Článek považuji za velmi výstižný a zdařilý. Pouze se pozastavuji nad údaji v tab. 6, elektrárna na biomasu (s. 658). Zde bohužel čtenář nemá...

Ad Otroctví a moderní společnost

Chtěl bych upozornit na poněkud matoucí popis u fotografie doprovázející článek. Rastafarianizmus je synkretické náboženské hnutí, které uznává...

Ad Věda a díry do světa

V úvodníku uvažuje Jaroslav Petr o problémech s popularizací vědy a veřejnou propagací vědeckých výsledků. Jako příklad pochybné „díry do světa“ je...

Aktuality

Oceány plné mikrobů

Výzkumy posledních let ukazují, že oceány jsou pro nás stále jen málo probádanou oblastí a skrývají dosud mnohá tajemství, která čekají na...

Je cykas hmyzosnubný, nebo větrosnubný?

Jedna ze dvou dodnes žijících čeledí cykasů, Zamiaceae, je známa tím, že je opylována hmyzem. Naproti tomu druhá čeleď, Cycadaceae, je dosud...

Dožívají se muži svého věku díky ženám?

O významu „tetiček“ pomáhajících s péčí o mláďata u savců (a zvláště u primátů) či o babičkovství a menopauze v evoluci člověka se diskutovalo...

Dobrá paměť nevylučuje hrozící Alzheimerovu demenci

Všeobecně je rozšířena domněnka, že zhoršování paměti, byť pozvolné, vyústí nakonec do Alzheimerovy demence, zatímco stabilní paměť tento neblahý...

Stromuly, matrixuly, peroxuly

Badatelé dnes umějí pozorovat buňky „zaživa“. Využívají barevně fluoreskující bílkoviny, které technikami molekulární biologie nasměrují do různých...

Jak přežívají sloni v poušti?

Sloni dnes obývají v Africe jak vlhké deštné lesy, tak suché savany, a dokonce i pouště. Zvláště proslavení jsou namibští sloni z pouště Namib v...

Tajemství černého diamantu

Černé diamanty, známé též pod názvem „carbonado“, byly nalezeny jen na několika málo místech na Zemi – v Brazílii a Středoafrické republice. Od...

Těžký osud goril

Přestože lidoopové (orangutan, gorila, šimpanz a bonobo) budí pozornost veřejnosti i ochranářských organizací, nedaří se vždy úspěšně čelit všemu,...