Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Uhrová-Mészárosová Anna

Mgr. Anna Uhrová-Mészárosová (*1978) vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve společnosti Gennet, s. r. o., v Praze se zabývá cytogenetikou.

Počet článků: 1

Maďarská menšina na Slovensku

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 46, 2008/1
Rozpadem historických Uher po první světové válce byl jednotný politicko-ekonomický prostor rozdroben. Nově vzniklé státy zdědily mnohé neduhy...