Aktuální číslo:

2018/4

Téma měsíce:

Forenzní věda

Z akademické obce

17. 1. 2008
 |  Vesmír 87, 8, 2008/1

Česká společnost pro ekologii

Nová společnost chce propagovat ekologii ve smyslu původní definice oboru – studium interakcí mezi živými organizmy, jejich neživým prostředím a mezi sebou navzájem, od úrovně jedince až po ekosystémy. Společnost si klade za cíl: vytvořit fórum pro komunikaci mezi odborníky z různých oblastí ekologie, podporovat programy pro výuku ekologie na českých vysokých školách a pečovat o kvalitní využití poznatků a metod vědecké ekologie v praxi. Přípravný výbor vyzývá všechny zájemce ke spolupráci na formování i budoucím fungování společnosti.

Další informace naleznete na www.cspe.cz, e-mail: cspe@prf.jcu.cz.

Pardubická univerzita

Řád Akademických palem byl zřízen Napoleonovým dekretem v roce 1808. Byl udělován důstojníkům univerzit a důstojníkům akademií. Od roku 1866 je tento řád udělován jako vyznamenání. Řád rytíře Akademických palem je udělován francouzským premiérem na základě návrhu francouzského ministra školství.

V úterý 20. listopadu byl na Francouzském velvyslanectví v Praze tento rytířský řád Akademických palem udělen prof. PhDr. Mileně Lenderové, CSc., z katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Prof. Lenderová byla šest let děkankou této fakulty.

Olomoucká univerzita

Mnohokrát už jsem si vyslechl: „Chceš-li něco měnit, musíš do komisí a rad…, aby tě někdo poslouchal, musíš mít titul a kompetence“ apod. Systém, kde se návrhy a argumenty hodnotí dle toho, kdo je řekl a jaký má dotyčný titul, je směšný. Nejlepším řešením by bylo současný kastovní titulomanický systém zrušit. Tím by alespoň zmizely pseudoargumenty „Nějaký studentík (pouhý Ph.D.) z jiného oboru nám nebude říkat, jak máme…“. Uznávám, že takový ad hominem argument je díky sociálně adaptované lidské psychice emocionálně přesvědčivý, logicky je však irelevantní.

Doc. T. Grim, PřF UP, Zdroj: Žurnál UP, www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XVII/cislo1...

„Eutanázie versus paliativní medicína“

Letošní již VIII. bioetická konference se konala ve Velkém sále arcibiskupského paláce v Olomouci a zájem o ni byl opět tak velký, že organizátoři museli odmítat pozdní přihlášky… Konferenci moderovala zakladatelka hospicového hnutí u nás MUDr. M. Svatošová. Zastánci eutanázie mnohdy říkají, že jejich odpůrci oponují tvrzeními, která jsou spíše postavena na emocích než na racionálních důvodech. Prof. M. Munzarová, CSc., vedoucí Ústavu lékařské etiky na LF MU Brno, ve svém sdělení Eutanázie v konfrontaci s paliativní péčí ukázala, že tomu tak není. …. V závěru vystoupení prof. Munzarová mj. uvedla: paliativní péči, paliativní medicínu ano a udělat vše pro její rozvoj v oblasti teoretické i praktické, eutanázii ne!

Zdroj: Žurnál UP, www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XVII/cislo1...

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

Doporučujeme

Táto, mámo, máme molu!

Táto, mámo, máme molu!

Halina Šimková  |  20. 4. 2018
O početí nového lidského života často mluvíme jako o fascinujícím zázraku. Mechanismy tvorby pohlavních buněk a oplození jsou však evolucí...
Bitva o mozkové neurony

Bitva o mozkové neurony audio

Jaroslav Petr  |  12. 4. 2018
Před pár dny utrpěla naše představa o neustálé obnově lidského mozku nově vznikajícími neurony „těžké K.O.“. Teď se ale z článku v časopisu Cell...
Oslazená rakovina

Oslazená rakovina

Marek Janáč  |  5. 4. 2018
Grant Evropské výzkumné rady (ERC) platí ve vědeckém světě jako známka nejvyšší kvality. Tato organizace totiž podporuje jen projekty, jež lze...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné