Šorf Michal

Mgr. Michal Šorf (*1982) je doktorandem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se taxonomií a ekologií zooplanktonu. Ve své disertační práci zkoumá kombinovaný vliv predace bezobratlých predátorů a rybího plůdku na strukturu zooplanktonu.

Počet článků: 6

Mikrosporidie drží invazního blešivce na uzdě

8. 1. 2015  |  Vesmír 94, 8, 2015/1
Mezi invazní druhy, původem pocházející z ponto-kaspické oblasti, patří i drobný různonohý korýš blešivec ježatý (Dikerogammarus villosus). K nám...
 

Úbytek mořského planktonu

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 593, 2014/10
Mořský zooplankton představuje důležitý článek potravního řetězce v oceánech. Obecně platí, že zvýšení teploty mořské vody může způsobit zvýšení...
 

Nemocný mořský plankton

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 194, 2013/4
Klanonožci (Copepoda) představují nejvýznamnější složku mořského planktonu. Tito drobní, maximálně několik milimetrů velcí korýši se živí převážně...
 

V Africe je vody dost

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 320, 2012/6
Africký kontinent je notoricky známý nedostatkem vodních zdrojů. Kvůli dalšímu populačnímu růstu a nutnosti zavlažování zemědělských plodin se v...
 

Biodiverzita planktonu a toky uhlíku v oceánech

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 131, 2011/3
Zhruba tři čtvrtiny povrchu Země pokrývají oceány. Za poslední čtyři desetiletí pohltily oceány 84 % tepla dodaného klimatickému systému naší...
 

Druhohorní perloočky

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 17, 2008/1
Perloočky (Cladocera) jsou malí vodní korýši náležející do třídy lupenonožců (viz Vesmír 80, 629, 2001/11). Ačkoli byla tato skupina v minulosti...