Lapka Miloslav

PhDr. Miloslav Lapka, CSc., (*1957) vystudoval kulturologii a estetiku na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích se zabývá sociologií krajiny, zejména se zaměřil na soukromé rolníky a strategii venkova v procesu globálních změn kulturní krajiny. V Národním zemědělském muzeu působí jako vědecký pracovník a kurátor pro připravovanou výstavu „Česká krajina“, která by měla být realizována r. 2010.

Počet článků: 3

Role zemědělců v petosféře?

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 209, 2008/4
Miloslav Lapka popisuje petosféru – éru turistiky, estetiky a přírody (PET) – jako jev, který se začíná šířit evropskou venkovskou krajinou. Text...
 

Krajina jako petosféra – pokus o odpověď Haně Librové

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 141, 2008/3
- Hana Librová: Krajina jako petosféra Slova profesorky Hany Librové mě samozřejmě velmi potěšila. Chtěl bych reagovat na samotný konec jejího...
 

Krajina jako petosféra

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 34, 2008/1
Co je to petosféra? Nadsázka, nebo realita? Název, který se tváří solidně a odkazuje například k Hadačově technosféře jako souboru toho, co člověk...