Plesník Jan

RNDr. Jan Plesník, CSc., (*1960) vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, působí v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde se zaměřuje na teoretické a praktické otázky péče o biodiverzitu. Vyučuje na přírodovědeckých fakultách UK v Praze, UP v Olomouci a OU v Ostravě a na České zemědělské univerzitě v Praze.

Počet článků: 7

Ekosystém v teorii a praxi ochrany přírodyuzamčeno

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 372, 2018/6
Před více než patnácti lety se na stránkách Vesmíru1) vedla debata o tom, zda je, či není pojetí ekosystému zastaralé a překonané. Podnětem k tomu...
 

Lesk a bída mořského rybolovuuzamčeno

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 402, 2016/7
Současný rybolov již dávno postrádá romantiku z povídek a románů Jacka Londona či Ernesta Hemingwaye. Častěji představuje buď vyloženě průmyslový...
 

Lov kytovcůuzamčeno

6. 11. 2014  |  Vesmír 93, 630, 2014/11
„There she blows! – Tam chrlí!“ výkřik ohlašující na velrybářských lodích výdechové fontány velkého kytovce. Jen málokteré využívání volně...
 

Tradice: ale za jakou cenu?

6. 11. 2014  |  Vesmír 93, 640, 2014/11
Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství, pro jejíž naplňování byla zřízena Mezinárodní velrybářská komise (IWC), se týká pouze 12 druhů velkých...
 

Služby globálního domu

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 26, 2008/1
Představy různých lidí o bydlení se mohou lišit, přesto se shodují v tom, že by dům měl mít dobrou střechu, topení, přísun čisté vody a odvod...
 

Biodiverzita a fungování ekosystémů

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 32, 2005/1
Když si své celoživotní úspory schováte pod polštář a přijde požár nebo povodeň, budete začínat znovu od nuly. Lepší je rozdělit svůj majetek do...
 

Krajina očima ekologů

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 223, 1996/4
Klíč pro souběžný výklad vlastností krajiny – charakteristického reliéfu, funkčně propojených ekosystémů a historicky vzniklých civilizačních prvků...