Kratochvíl Bohumil

Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se věnuje ve spolupráci s farmaceutickými firmami aplikaci rentgenových difrakčních metod při sledování polymorfní čistoty látek.

Počet článků: 1

Krystalizace ve výrobě léků

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 37, 2008/1
Ačkoliv byly tyto výroky proneseny v rozmezí čtyřiceti let, jsou dosud platné. Tajuplná krystalizace Krystalizace je jedním z důležitých procesů v...