Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kubovčík Vladimír

Ing. Vladimír Kubovčík (*1975) je autorom monografie „Zoologický systém“ (vyd. TU Zvolen, 2002). Na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene je odborným asistentom na Katedre biológie a všeobecnej ekológie. Zaoberá sa najmä paleoekológiou a systematickou zoológiou.

Počet článků: 5

My a ostatné zvieratá...

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 179, 2012/3
Sympatické prednášky Stanislava Komárka z kultových Čtvrtků ve Viničné, ktoré sú voľne dostupné na internete (web.natur.cuni.cz/flegr/ctvrtky.php),...
 

„Základy ekologie“ – pre koho základ, pre koho nie?

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 182, 2011/3
V čase, keď vyšlo kompendium Begona, Harpera a Townsenda: Ekologie: jedinci, populace, společenstva (1997), bol som ešte študentom ekológie....
 

Anna Totková, Milan Klobušický , Michal Valent: Lekárska parazitológia.

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 133, 2010/2
Málokto si uvedomuje, že patogénne a parazitické organizmy číhajú na človeka takpovediac z každej strany. Dôvodom je vysoký životný štandard a...
 

Nová dobre oprášená stará „Zoologie obratlovců“

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 60, 2008/1
Prešlo takmer štvrťstoročie, počas ktorého sme mohli byť svedkami mnohých významných zmien, avšak za toto dlhé obdobie života jednej generácie sa...
 

Zbyněk Roček: Historie obratlovců (Evoluce, fylogeneze, systém)

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 316, 2003/6
V úvode prehľadnej a modernej publikácie autor stručne oboznamuje so všeobecnými súvislosťami evolúcie, fylogenézy a systému i s problematikou...