Vesmír: 2003/6

datum vydání: 5. 6. 2003

Úvodník

O strukturách

Na této stránce je obrázek magické mřížky. Proč magické? Podívejte se dobře: na průsečících vodorovných a svislých čar jsou bílé kroužky –...

Nobelovy ceny

Hmotnostní spektrometrie a velké molekuly

Nobelovou cenou za chemii byli r. 2002 oceněni tři vědci, kteří přispěli k vývoji metod pro analýzu biomolekul (viz též článek na s. 314). Polovina...

Struktura biopolymerů

Po šanci otevřít žlutou obálku s razítkem Nobelova výboru a pozváním do Stockholmu zatoužil asi každý, kdo se vážně věnuje vědecké práci....

Komentáře a názory

Kdo pije víno, má na víno

Starší lidé mají ještě v živé paměti dobu, kdy ten, kdo chtěl nový byt nebo nové auto, musel napřed zaplatit, a pak třeba i několik let čekal, než...

Regulace imunity vyhladověním T-lymfocytů

Mezi základní imunologické poznatky patří, že se antigenně specifické děje většinou rozbíhají po interakci mezi T-lymfocyty a profesionálními...

Nad knihou

Zbyněk Roček: Historie obratlovců (Evoluce, fylogeneze, systém)

V úvode prehľadnej a modernej publikácie autor stručne oboznamuje so všeobecnými súvislosťami evolúcie, fylogenézy a systému i s problematikou...

Věda pod objektivem

Hraje Bůh dřevěnými kostkami?1)

Dřevo doprovází člověka již od počátku. V podobě primitivních nástrojů, obydlí či paliva se stalo nedílnou součástí jeho života. Postupně člověk...

Jazykový koutek

Chození s kompasem i bez něj

Mnohé objekty v krajině byly orientovány podle světových stran dávno předtím, než byl vynalezen kompas. Lze předpokládat, že se stavitelé řídili...

Mozaika

Mozaika

Je Země ve vesmíru kuriozitou? Pátrání po jiných rozumných světech již patří k serióznímu vědeckému výzkumu. Vesmír však zatím mlčí, po nějaké cizí...

Sexualizace jazyka

Ve dvacátých letech minulého století se J. Baudoin de Courtenay v jedné přednášce zmínil, že pokud jde o staré indoevropské jazyky, živá příroda...

Výtvarné umění

Svět a světlo

Slova svět a světlo v češtině těsně souvisejí, dokonce tak, že svět bylo původně světlo, a teprve pak země světlem ozářená, viditelná, tedy dnešní...

Dopisy čtenářů

Ceny Nadace Český literární fond a cena Josefa Hlávky

Výroční cenu NČLF získali doc. RNDr. Zbyněk Roček za knihu Historie obratlovců (viz recenzi, Vesmír 82, 316, 2003/6); Cenu Josefa Hlávky...

Bible krále Jakuba

V článku „Kosmologie a kultura 21. století“ Nancy Ellen Abramsové a Joela R. Primacka (Vesmír 82, 193, 2003/4) se trochu ošidně píše: „Král Jakub...

MFF UK a povodně

Škody na knihovním fondu fakulta odhaduje na 56 milionů. Přišla o více než 13 000 knih, 468 titulů časopisů, 2000 diplomových prací atd. Německá...

Emil Hadač

Ve věku 89 let zesnul Emil Hadač, známý geobotanik, ekolog a organizátor. Na počátku výzkumné dráhy ho zaujaly otázky vývoje flóry nejzazšího...

Jak předcházet omylům v lékařské praxi?

V únoru 2003 transplantovali na Lékařské fakultě Dukeovy univerzity v Severní Karolíně srdce a plíce sedmnáctileté dívce. Operace se podařila, ale...

Úloha expertů

Při hledání moudrých rozhodnutí o technologických projektech je nezbytná rada expertů. Jen ti jsou s to zhodnotit možné výhody a nevýhody nových...

Ceny Učené společnosti ČR

Ceny Učené společnosti ČR za rok 2003 získali: v kategorii vědecký pracovník Ing. Jaroslav Kříž za teoretické i experimentální práce z oboru...

Dálkový průzkum krušnohorských lesů

Co je dálkový průzkum Země 1) a k čemu slouží? Je to jedna z metod, jíž lze získávat informace o objektech a jevech na zemském povrchu. Co se touto...

Stratégia infekčného agensa v boji o prežitie

V boji o prežitie používajú infekčné agensy rozličné stratégie. V prvej časti sme objasnili mechanizmus uplatňovaný vírusom chrípky. Druhým...

Světlo zastavené při pokojové teplotě?

V dubnovém čísle jsem psal o zastavování světla a jak se dalo očekávat, tato problematika se dále rozvíjí. Letos v březnu byla zveřejněna práce 1)...

Ako vzniká rakovina

Výskyt nádorových ochorení má celosvetovo vzostupnú tendenciu. V r. 2000 bolo rakovinou postihnutých približne 5,3 milióna mužov a 4,7 milióna...

Jak fungují a jak se seřizují hodinky našeho těla?

Každý má v mozku „časový strojek“, který celému tělu oznamuje, kolik je právě vnitřních hodin (viz Vesmír 73, 425, 1994/8). Stejně jako hodinky...

Znali Mayové kompas?

Všechny významné indiánské stavby – od Chichén Itzá na severu Yukatánu k pahorkatému Palenque na jihu, od Copánu v Hondurasu k Teotihuacánu...

Lososi opět v Čechách

Návrat každého druhu do míst, kde ho člověk vyhubil, je vždy mimořádná událost. Pro lososa obecného (Salmo salar) to platí dvojnásob, neboť jde...

Kde leží Utopie?

Na první pohled je otázka v titulu paradoxní a nemá řešení. Utopie neboli Nusquama je přece název, který dal svému neexistujícímu ostrovu, jakési...

Aktuality

Diabetes 2. typu a proč je užitečné cvičit

Statistická data říkají, že zhruba jeden ze čtyř lidí starších 60 let trpí diabetem 2. typu. Inzulin je zapotřebí k tomu, aby se glukóza z krve...

Neregulovaný obchod s alkoholem

Počátkem osmdesátých let se v Rusku počet úmrtí souvisejících s alkoholem odhadoval na 500 000 ročně, tj. asi 32 % všech úmrtí. Zhruba polovina...

O čem psal Vesmír před lety

Rakovina, X-paprsky a stárnutí. Je známo, že X-paprsky působí v mnoha případech příznivě v boji proti rakovině. Dr. Isaacs z Michiganské univerzity...

Ženy pracují denně o 2,5 hodiny déle než muži

Ne u nás, ale na Pobřeží Slonoviny. Studie denních aktivit 3352 mužů a žen na Pobřeží Slonoviny ukázala, že ženy pracují skoro o tři hodiny denně...

Objeven další fytoestrogen

Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu, které v organizmu obratlovců účinkují obdobně jako estrogenní hormony. Až na výjimky jsou sice méně...

Fotosyntetické oscilace v jednotlivých buňkách

Prudký vývoj technik používaných při vědeckém výzkumu umožňuje zmenšovat oblasti, ve kterých sledujeme metabolické aktivity. Zatímco většinu...

První Neptunův Trojan

Již dlouho jsou známy rodiny planetek pohybujících se v okolí v libračních center L4 a L5 systému Jupiter-Slunce. Tato centra se nacházejí na dráze...

Přílet vlaštovek a příchod jara

Vlaštovky obecné (Hirundo rustica) jsou – stejně jako ostatní stěhovaví ptáci – při návratu ze zimovišť zpátky na hnízdiště popoháněni...

Nový jehličnan z Vietnamu

Tým amerických, britských, ruských a vietnamských botaniků nalezl v odlehlé části severního Vietnamu dosud neznámý druh jehličnanu. Stromy nově...