Aktuální číslo:

2020/11

Téma měsíce:

Skladování energie

Bible krále Jakuba

 |  5. 6. 2003
 |  Vesmír 82, 304, 2003/6

V článku „Kosmologie a kultura 21. století“ Nancy Ellen Abramsové a Joela R. Primacka (Vesmír 82, 193, 2003/4) se trochu ošidně píše: „Král Jakub ve svém překladu bible do angličtiny [...].“ Bible krále Jakuba však nenese jméno Jakuba I. (1566–1625) proto, že by ji tento panovník sám přeložil, ale proto, že na církevním sněmu v Hampton Court roku 1604 dal k novému, revidovanému anglickému vydání Písma laskavé svolení. K tomu byla sestavena redakční komise čítající více než čtyři desítky učenců, kteří na textu pracovali v šesti skupinách v Oxfordu, Cambridži a Westminsteru. Biblické knihy si skupiny rozdělily takto: první westminsterská společnost – od První Mojžíšovy k Druhé královské; cambridžská společnost – od První Paralipomenon k Písni písní; oxfordská společnost – od Izajáše ke konci Starého Zákona; druhá oxfordská společnost – evangelia, Skutky apoštolské a Zjevení Janovo; pátá společnost překladatelů ve Westminsteru – všechny novozákonní Listy; šestá společnost překladatelů v Cambridži – apokryfní knihy. Při redakci a překladu se vycházelo z „Biskupské bible“ (the Bishops’ Bible) z roku 1568, jež byla korigována zejména (neúplným) překladem Williama Tyndalea (c. 1495–1535), ale též Viklefovým překladem ze čtrnáctého století aj. Výsledkem prací započatých v roce 1607 byla tzv. „autorizovaná verze“ (The Authorized Version, také King James Bible), vydaná roku 1611, k níž se v článku odkazuje.

Dál se mi zdá, že argumentace odvíjející se od užití slova „firmament“ v Genesis by byla srozumitelnější, kdyby byl poodhalen její etymologický základ (aspoň jej tam tuším). Anglické firmament je odvozeno z latinského firmamentum, jímž Vulgáta (latinský překlad Bible) napodobuje výraz stereoma v Septuagintě (řeckém překladu Starého zákona, jehož vznik se klade do třetího století před Kr.). Stereoma (pevná struktura) je překlad hebrejského výrazu (k jehož přepisu nemám v počítači znaky) zhruba s významem „rozlehlý prostor“. Jeho kořen se ale dal číst dvojím způsobem: jako „(roz)tepat (kov)“, „roztáhnout“, „rozprostřít“, anebo v aramejském nářečí „zahustit“, „zpevnit“ či „ztužit“. Řecký překlad (a později latinský) volbou druhé z možností zakládá nebo dotvrzuje určitou tradici výkladu.

A úplně nakonec pedantskou poznámku: Bible krále Jakuba nemá v užití slova firmament ve zmíněném smyslu primát. Oxfordský slovník angličtiny (OED, 2. vydání) dokládá výskyt již v jedenáctém století, ve staroanglické parafrázi v článku zmíněných biblických veršů (Genesis 1, 6–9).

Ke stažení

O autorovi

Alena Dvořáková

 

Doporučujeme

Mládě z umělé dělohy

Mládě z umělé dělohy audio

Jaroslav Petr  |  16. 11. 2020
Průlomový počin v oboru tkáňového inženýrství se podařil týmu Anthonyho Ataly z amerického Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. V...
Lithium, dar Země modernímu člověku

Lithium, dar Země modernímu člověku

Jan Rohovec, Tomáš Navrátil  |  2. 11. 2020
Nepozorovaně jsme přijali za své lehké notebooky, tenké mobilní telefony, drobnou elektroniku. Přestala nás udivovat možnost opakovaně nabíjet a...
Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Handrij Härtel  |  2. 11. 2020
V českém kontextu je České Švýcarsko jen jedno z několika skalních měst. V Evropě je to unikát. Ve světovém měřítku ho „zastiňují“ jiné oblasti....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné