Albrechtová Jana

RNDr. Jana Albrechtová, Dr., (*1964) vystudovala biologii a matematiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a ekologii na Waleské univerzitě v Bangoru. Na katedře fyziologie rostlin PřF UK se zabývá především ekofyziologickými studiemi odumírání horských smrkových porostů.

Počet článků: 1

Dálkový průzkum krušnohorských lesů

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 323, 2003/6
Co je dálkový průzkum Země 1) a k čemu slouží? Je to jedna z metod, jíž lze získávat informace o objektech a jevech na zemském povrchu. Co se touto...