Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Savický Nikolaj

PhDr. Nikolaj Savický (*1962) vystudoval historii na Filozofické fakultě UK. Externí doktorand Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, přednáší dějiny komunikace obrazem na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Počet článků: 1

Kde leží Utopie?

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 345, 2003/6
Na první pohled je otázka v titulu paradoxní a nemá řešení. Utopie neboli Nusquama je přece název, který dal svému neexistujícímu ostrovu, jakési...