Herman Zdeněk

Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., (*1934) vystudoval fyzikální chemii na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se zabývá kinetikou a dynamickou reakcí iontů s molekulami a dynamikou elementárních chemických procesů.

Počet článků: 11

Cena Zdeňka Hermana

5. 11. 2018  |  Vesmír 97, 623, 2018/11
Nadační fond Resonance oznamuje, že Cenu Zdeňka Hermana pro rok 2017 za nejlepší disertační práci z chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie...
 

Dr. Michael Heyrovský

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 448, 2017/7
Krátce před svými pětaosmdesátými narozeninami odešel tiše a nenápadně, tak jak bylo jeho zvykem, ve Vojenské nemocnici, kde – sužován infekcemi –...
 

2. ročník soutěže o Cenu Zdeňka Hermana

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 313, 2015/6
Nadační fond Resonance se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovskeho AV ČR vyhlašuje druhý ročník soutěže o „Cenu Zdeňka Hermana“ (ve výši 10...
 

Klasický, nebo kvantový atom?uzamčeno

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 706, 2013/12
Položit správně otázku patří k základním dovednostem vědců. Ti úspěšní umějí obvykle na otázky zároveň i odpovědět. Co vlastně Švédská akademie věd...
 

České hlavičky 2007

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 202, 2007/4
Projekt s cílem podpory talentovaných jedinců je zaměřen na středoškolskou mládež. Přihlášku do této „kopie“ projektu Česká hlava může podat každý...
 

Hmotnostní spektrometrie a velké molekuly

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 312, 2003/6
Nobelovou cenou za chemii byli r. 2002 oceněni tři vědci, kteří přispěli k vývoji metod pro analýzu biomolekul (viz též článek na s. 314). Polovina...
 

O přijímacích zkouškách na vysoké školy v Japonsku

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 193, 1998/4
Sobota s nedělí mezi desátým a dvacátým lednem jsou v Japonsku tradičně dny přijímacích zkoušek na vysoké školy. V lavicích všech státních...
 

Jiří Vacík /19. 4. 1930 – 4. 1. 1997/

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 416, 1997/7
Od studií (1952 – 1957) spojil J. Vacík svoji dráhu vysokoškolského učitele s katedrou fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy...
 

Vladimír Čermák /1920–1980/

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 448, 1995/8
Na přelomu století vydal Charles W. Elliot, profesor a dlouholetý prezident Harvardovy univerzity, drobnou knížečku s názvem "John Gilley...
 

Karbokationty

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 138, 1995/3
Nobelovu cenu za chemii získal r. 1994 americký organický chemik George A. Olah za práce o karbokationtech, iontových meziproduktech organických...
 

Alfred Bader

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 626, 1994/11
Přinášíme našim čtenářům pozoruhodný pohled na méně známou, chemickou část díla Josefa Loschmidta, profesora Vídeňské techniky v šedesátých letech...