Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Zbyněk Roček: Historie obratlovců (Evoluce, fylogeneze, systém)

Academia, Praha 2002, 512 strán, 16 farebných príloh, ISBN 80-200-0858-6
 |  5. 6. 2003
 |  Vesmír 82, 316, 2003/6

V úvode prehľadnej a modernej publikácie autor stručne oboznamuje so všeobecnými súvislosťami evolúcie, fylogenézy a systému i s problematikou poznávania histórie stavovcov (česky obratlovců). Potom sa začína pred očami čitateľa odvíjať príbeh evolúcie stavovcov, resp. chordátov, v troch navzájom súvisiacich líniách.

Prvú líniu predstavujú kapitoly o evolúcii globálneho ekosystému – od opisu sveta pred objavením sa stavovcov na Zemi až po pleistocénne zaľadnenia. Oboznamujú nás s prostredím, v ktorom evolúcia stavovcov prebiehala, pričom sa autor opiera o aktuálne poznatky z oblasti paleoekológie. Čitateľa zaujme aj farebná geochronologická tabuľka s vyznačením niektorých dôležitých udalostí v evolúcii globálneho ekosystému, ktorú nájde na predsádke.

Druhú líniu textu tvoria kapitoly o evolúcii stavovcov. Rozsiahlu časť zaberá opis základných znakov stavby ich organizmu. Postupne sú z hľadiska embryonálneho pôvodu opísané jednotlivé štruktúry a orgánové sústavy. Ďalej čitateľ sleduje vznik stavovcov v rámci chordátov, vznik kosti, hlavy a neurálnej lišty, čeľustí a párových končatín. Autor ho oboznamuje s udalosťami, ktoré viedli k výstupu vodných stavovcov na súš až po vznik obojživelníkov. Predovšetkým zmeny podnebia podmienili vytvorenie zárodočných obalov a tak vznikli Amniota. Autor sleduje históriu rozmanitých vývojových línií Amniot, ktoré viedli ku korytnačkám, jaštericiam, hadom, krokodílom, vtákojašterom, dinosaurom a mnohým iným. Poodhaľuje význam a evolúciu termoregulácie až po dokonalú endotermiu. Napokon sa čitateľ dozvedá, ako sa mohol vyvinúť aktívny let moderných vtákov alebo cicavčie znaky.

Tretiu líniu predstavuje systém. Autor začína vymenovaním najdôležitejších taxónov, pokračuje podrobnejšou charakteristikou najvýznamnejších z nich spolu s uvedením typických zástupcov a oboznamuje s ich nálezmi vo svete a na území Českej republiky.

Text má vysokú odbornú úroveň, čo možno pokladať pri takom erudovanom autorovi, akým Zbyněk Roček je, za samozrejmé. V použitom systéme sa mu v maximálnej miere podarilo zohľadniť najaktuálnejšie poznatky o fylogenéze stavovcov, a pritom zachovať jeho prehľadnosť a použiteľnosť. Ako sám uvádza, predložený systém musí byť kompromisom, vzhľadom na zložitosť vzťahov medzi recentnými a fosílnymi skupinami stavovcov a nemôže zohľadniť všetky dosiahnuté evolučné úrovne a stupne pri požiadavke na zachovanie akej-takej prehľadnosti.

Vynikajúci text dopĺňa množstvo obrázkov (až 780!) zväčša veľmi dobrej kvality, na niektorých však pozorné oko zaznamená „stopy“ skenovania (vyskytujú sa ojedinele). Farebná príloha obsahuje ďalších 46 veľmi kvalitných fotografií. Vysoko hodnotím, že mnohé zobrazujú štruktúry, o ktorých sa síce bežne dočítame aj v iných učebniciach, ale zvyčajne nebývajú dokumentované ani čierno-bielymi kresbami alebo schémami, a už vonkoncom nie fotografiami.

Pri zostavovaní monografie autor spracoval množstvo podkladov, zoznam použitej literatúry obsahuje 1107 citácií, na ktoré v texte odkazuje.

Orientáciu v knihe uľahčuje bohatý register taxonomických názvov a vecný register. Celkové spracovanie knihy je výborné, za čo patrí pochvala a vďaka aj vedeckým redaktorkám.

Publikáciu možno považovať po všetkých stránkach za výnimočné dielo v danej oblasti. Autorovi sa podarilo výborne vykresliť históriu tejto významnej skupiny živočíchov na pozadí zmien ekosystémov našej planéty, od ich objavenia sa na scéne života až po súčasnosť. Knihu vrelo odporúčam všetkým profesionálnym záujemcom o evolúciu stavovcov, vertebratológom, zoopaleontológom, paleoekológom, ale aj pedagogickým pracovníkom a širšej laickej verejnosti. Predpokladám, že sa nadlho stane základným kompendiom, vyčerpávajúco zhŕňajúcim poznatky evolúcie, fylogenézy a systému stavovcov. Kniha získala hlavnú cenu Nadácie Českého literárného fondu za rok 2002.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Vladimír Kubovčík

Ing. Vladimír Kubovčík (*1975) je autorom monografie „Zoologický systém“ (vyd. TU Zvolen, 2002). Na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene je odborným asistentom na Katedre biológie a všeobecnej ekológie. Zaoberá sa najmä paleoekológiou a systematickou zoológiou.

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné