Vačkářová Davina

Mgr. Davina Vačkářová, Ph.D., (*1976) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK. Působí v Centru pro otázky životního prostředí UK v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, kde se zabývá zejména vztahem společnosti a přírody, službami ekosystémů a globální environmentální změnou. Vyučuje ekosystémové služby na PřF UK a podílí se na řešení Integrovaného projektu LIFE Jedna příroda.

Počet článků: 6

Spaseme, nebo spasíme svět?uzamčeno

5. 12. 2022  |  Vesmír 101, 766, 2022/12
Když se formovala ochrana přírody a vznikaly první národní parky, málokdo si zřejmě dovedl představit, jaké rozměry přetváření planety člověkem...
 

Proměny ekosystémů a společnostuzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 424, 2013/7
Služby ekosystémů, tedy výsledek různých přírodních procesů, z kterých mají lidé hmotný i nehmotný prospěch, získávají v poslední době rostoucí...
 

Služby globálního domu

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 26, 2008/1
Představy různých lidí o bydlení se mohou lišit, přesto se shodují v tom, že by dům měl mít dobrou střechu, topení, přísun čisté vody a odvod...
 

JAROSLAV HLAVÁČ (ed.) a kol.: Živel Země

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 363, 2005/6
Kniha Živel Země je součástí edice Živly, která se snaží uchopit jevy kolem nás vždy z hlediska jednoho ze čtyř živlů – vzduchu, ohně-energie, země...
 

Biodiverzita a fungování ekosystémů

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 32, 2005/1
Když si své celoživotní úspory schováte pod polštář a přijde požár nebo povodeň, budete začínat znovu od nuly. Lepší je rozdělit svůj majetek do...
 

Ještě zelenější revoluce

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 247, 2003/5
Vztah hospodaření, zemědělské produkce a životního prostředí je složitý. Méně intenzivní (extenzivní) způsoby hospodaření působí příznivě na...