Vesmír: 2007/12

datum vydání: 6. 12. 2007

Úvodník

Kenotaf pro Newtona

Traduje se, že Newton objevil svůj nejslavnější, gravitační zákon, když mu, sedícímu pod jabloní, spadlo jablko do klína. Jsou dohady, že si v tu...

Rozhovor

Ví rostlinná buňka, kde je nahoře a kde dole?

Vesmír: V základních učebnicích biologie se můžeme dočíst, že J. Sachs již koncem 19. století u rostlin předpokládal tvorbu orgánotvorných...

Fakta jsou jen základem

Robert Tamchyna: Proč je popularizace vědy tak důležitá? Ivo Budil: Když mám na tuto otázku odpovědět, vybaví se mi výrok zakladatele kybernetiky...

Hlavní články

Invazní slunéčka jsou tady!

Slunéčko Harmonia axyridis pochází z východní Asie. Pro své nadprůměrné schopnosti likvidovat mšice (velkou žravost, polyfágii) a jiné biologické...

Sběrač rosný, druhá termodynamická věta a rozpínání vesmíru

Před téměř třemi lety jsem si ve švédském populárně-vědeckém – leč velmi seriózním – časopisu Výzkum a pokrok (Forskning och Framsteg; 1/2002)...

Nejsilnější síla

Silná interakce se od známější gravitační nebo elektromagnetické interakce liší dvěma podivnostmi: průběhem intenzity interakce v závislosti na...

Aktuální versus přirozené rozšíření smrku ztepilého v ČR

Obrázky obrázek 2 a obrázek 3 ukazují modely současného a potenciálního přirozeného rozšíření smrku ztepilého. Rámcem modelování jsou čtvercové...

Krajina jako anglický park

Jsou travní porosty pro obyvatele střední Evropy důležité? Dejme tomu, že na svahu nad domem máte louku a teprve nad ní kukuřičné pole. Kdybyste...

Za houbami v prosinci

Ani poslední měsíc v roce nenechává „skalní“ houbaře bez nadějí na nějaký ten „úlovek“. Nemrzne-li a chybí-li sněhová pokrývka – to v posledních...

Mechanismus z Antikythéry

Mechanismus z Antikythéry byl součástí nákladu, který převážela bohatě naložená obchodní loď kolem roku 80 př. n. l. podél jižního pobřeží Řecka....

Zvýšíme vzdělanost populace rozdáváním vysokoškolských diplomů?

Téměř každému, kdo přichází do styku s absolventy středních škol (především gymnázií), je zřejmé, že výuka chemie a biologie je zde pravděpodobně v...

Glosy

Kauza „kuprej“ (znovu) vyřešena!

O kriticky ohroženém asijském turu kuprejovi a diskusi kolem oprávněnosti jeho ochrany již byla řeč (viz Vesmír 86, 72, 2007/2). Nová molekulární...

Příbuzenská plemenitba hospodářských zvířat

Ve volné přírodě se při páření uplatňují jen ti samci, kteří nejlépe obstojí v konkurenci s ostatními. Většinou se potom páří s větším počtem...

Mikroboti, bakteriální přepravci nanočástic

Velkou výzvou pro genovou terapii je hledání způsobu, jímž by se do cílové buňky dala dopravit genetická informace, která zajistí tvorbu proteinů...

Záhada paleocenního uhlíku

Zhruba před 55 miliony let, na rozhraní paleocénu a eocénu (tedy v nejstarších třetihorách), došlo k náhlému zvýšení průměrné globální teploty,...

Je ideální partner skutečně to, co chceme?

Otázka, jakých vlastností si ceníme u potenciálního partnera, není mezi blízkými přáteli úplně neobvyklým předmětem hovoru. Občas nás potom...

Co nesvědčí spermiím

Značný rozruch vyvolala před patnácti lety studie dánských autorů, kteří dospěli k závěru, že počet spermií u mužů soustavně klesá. Chmurná vidina...

Ze života goril

Během projektu Odhalení jsme mohli dobře sledovat vývin gorilích mláďat. 1) Detailní pozorování jsou však popsána i z divočiny, například z...

Tělo nové divočiny

Sarkastická novinářská poučka radí: „Pouze špatná zpráva je dobrá zpráva.“ Nejsnáze se píše o tom, co strašného se událo, co bylo zničeno, jaká...

Popularizace české vědy

Výzkumné ústavy a univerzity bojují o prostor v populárním zpravodajství o vědě stejně jako popové zpěvačky o titulní stránky bulvárních novin....

Eseje

Porubské eratikum

Poruba, než ji spolkla Ostrava, byla malá slezská obec, ale ne ledajaká. Na jedné seanci místního spiritického kroužku se zjevil duch, představil...

Odpověď na každou otázku

Proces probíhající od nejstarších období po dnešek

Kdy se oddělila ložiska nerostů a rud? Rád bych se zeptal, ve kterém čase vývoje Země se vytvořila oddělená ložiska různých nerostů a rud....

Nad knihou

Čtenářsky neotřelé kamení

Vydání této knihy v prestižní edici Kolumbus považuji za dobrý počin. Je patrné, že F. Fediuk má cit pro témata čtenářsky neotřelá, k nimž má co...

Od genu po jedince

Toto není jednoduchá kniha. Profesor fyziologie Jiří Křeček se zasloužil o vývoj svého oboru zejména objevnými pracemi o vývojových fázích savců....

Nový atlas noční oblohy

Po více než deseti letech od vydání „Souhvězdí“ Antonína Rükla (Aventinum, Praha 1996) dostává český čtenář do ruky nový atlas noční oblohy. Autoři...

Okna do vesmíru

Nedovedu si představit čtenáře, kterého by se při listování obrazovým atlasem oblohy nezmocnilo nadšení. Velkoformátové snímky (353 × 413 mm)...

Z akademické obce

Z akademické obce

Na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval 5. listopadu 2007 prezident republiky 87 profesorů, mezi jinými také tyto autory...

Eseje o jazyce

Jazyk je oheň

Minule jsme proti sobě postavili jazykový systém čili kompetenci a jeho konkrétní použití ve výpovědi čili řeč. Zatímco jazyk rozlišuje, odděluje a...

Architektura

Neviditelný benátský landmark

Jako jeden z klíčových momentů architektury na počátku 21. století se projevuje touha po chtěném budování výrazných objektů, nepřehlédnutelných v...

Zaznamenali jsme

Naše lesy – jaké je uděláme, takové budou

Devátou veřejnou besedu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze a Vesmír 17. října 2007 v Městské knihovně v...

Dopisy čtenářů

Impakt faktor lepší než stranická legitimace

Za několik málo let se bude mladá generace udiveně ptát, jak je možné, že akademická obec (univerzitní především, ale také neuniverzitní)...

Impakt faktor

K příspěvku paní RNDr. Zdeňky Petákové k diskusi o účelnosti hodnocení vědecké práce pomocí impakt faktoru bychom rádi řekli pár slov. Předně,...

Aktuality

Nemoc modrých uší

V Číně a ve Vietnamu se u prasat šíří „prasečí reprodukční a respirační syndrom“ (PRRS). Nazývá se též nemoc modrých uší, protože při poruše...

Prase zakrslé – ještě větší unikát, než jsme doufali!

Ačkoli nikdo nepochyboval o tom, že se prase zakrslé (Sus salvanius) od jiných prasat dost liší (třeba přítomností jen tří párů struků, kratičkým...

Chřipkové viry v zamrzlých jezerech

Scott Rogers ze Státní univerzity v ohijském Bowling Green přišel v roce 2004 s hypotézou, že mikroorganizmy, jako jsou plísně, bakterie a viry,...

Zachrání nás bioplasty?

Množství tradičních plastů, jako jsou polyetyléntereftalát (PET), polystyrén a polypropylén, masově používané například jako obaly v...

Tamiflu – druhá strana mince

Tamiflu je pravděpodobně nejznámější antivirově účinné léčivo. Za svou popularitu vděčí ptačí chřipce (viz Vesmír 85, 385, 2006/7). Ta byla známa v...

Odhalení – Nové příběhy

Toto DVD navazuje na dvojdisk Odhalení – 70 dní s gorilami. Základem je pět ucelených filmů: Co gorily dokážou, Smutný příběh Kamby, Kijivu podruhé...

Jak moc jsme zdecimovali plejtvákovce šedé?

Na stáda až patnáctimetrového plejtvákovce šedého, který oproti jiným kosticovcům získává potravu filtrováním mořských sedimentů, bychom mohli...

Muňka byla na člověka přenesena z goril

Veš muňka (Pthirus pubis), známá spíše pod lidovým názvem „filcka“, je drobný parazitující hmyz z řádu vší (Anoplura). Žije v ochlupení zevního...

Oskaři, sláva a děti

Pavím ocasům, pestrobarevnému peří, hlasitému ptačímu zpěvu a jiným bizarním vizuálním i akustickým signálům, které lákají predátory a přivádějí...