Aktuální číslo:

2021/6

Téma měsíce:

Fluor

Naše lesy – jaké je uděláme, takové budou

 |  6. 12. 2007
 |  Vesmír 86, 755, 2007/12

Čím více lidí, tím více představ o tom, co je to krásný les. Lesy jsou také hospodářským objektem a budou jím i do budoucna. Jde však o to, aby se tam hospodařilo s co nejvíce znalostmi – a my máme zkušenost dvousetletého pěstování lesů. Záleží na společnosti, jaké zadání dostanou lesníci – vykonavatelé vůle zadavatele.

Devátou veřejnou besedu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze a Vesmír 17. října 2007 v Městské knihovně v Praze. Vysílal ji Český rozhlas Leonardo a záznam je k stažení na www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=30....

Hosty byli RNDr. Jakub Hruška z České geologické služby, Ing. Jaromír Vašíček, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, a doc. Ing. Petr Zahradník, ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; moderoval Luboš Veverka z Českého rozhlasu Leonardo.

Luboš Veverka připomněl Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů (viz např. lesy.drosera.cz/) z května 2006, které se setkalo s velkým ohlasem veřejnosti. Jaromír Vašíček zdůraznil historické souvislosti: Když hodnotíme nějaký stav, měli bychom mít srovnávací linii, výchozí bod… Tvrdit o našich lesích, že jsou ve špatném stavu, je věc odvážná, protože srovnání chybí. Lesy jsou objektem s delší časovou dimenzí a za dobu své existence prošly určitým vývojem. Byly velmi využívány… Vždycky když byla společnost na vzestupu, zejména ekonomickém, stav lesů se prudce zhoršoval. Mělo to logiku – byly jediným zdrojem energie. Ještě před 125 lety bylo na našem území o čtyři sta tisíc hektarů lesů méně. Od té doby se plocha lesů zvětšuje (Vesmír 86, 160, 2007/3).

Petr Zahradník zmínil hodnocení zdravotního stavu lesů, které od r. 1986 probíhá ve všech evropských zemích. Tyto údaje jsou zdrojem kritiky stavu českých lesů, protože defoliace, podle níž se stav hodnotí, je poměrně rozsáhlá – alespoň částečně je zasaženo asi 30 % našich lesů. Stav je však srovnatelný s okolními zeměmi (Polskem, Rakouskem, Bavorskem, Saskem). Od poloviny devadesátých let dochází k určité stagnaci, a v posledních dvou třech letech se dokonce objevuje mírné zlepšení.

Ke skladbě našich lesů J. Vašíček uvedl, že od r. 1950 se podíl listnatých dřevin zdvojnásobil (z původních 12 % na současných 24 %), 80 % našich lesních dílců je smíšených, čisté smrkové monokultury se týkají 10 % výměry lesů ČR (260 000 ha). Jakub Hruška upřesnil, že smrk původně zaujímal jenom nejvyšší horské polohy, nebyl nikde ve středních polohách, byla to typická dřevina pouze horských vrchů a podmáčených stanovišť (k aktuálnímu a přirozenému rozšíření smrku viz článek na s. 778).

Asi nejzávažnějším problémem – poté, co jsme se jakžtakž vypořádali s kyselými sirnými dešti – je nadměrný přísun dusíku, především z dopravy, který ohrožuje zejména horské lesy. S tím souvisí vápnění a J. Hruška vysvětlil, že většina horských lesů byla limitována dusíkem, rostly pomalu, protože měly málo dusíku, kterého dnes na celé naše území v horách padá dvojnásobně více, než mohou lesy dlouhodobě unést. Když takovou oblast ještě povápníme, vápenec spustí reakci, při níž v hrabance vzniká z dusíku kyselina dusičná, a ta okyselí zbytek půdního profilu úplně stejně, jako to dělala kyselina sírová (Vesmír 85, 398, 2006/7). J. Vašíček vápnění ospravedlňuje v případech, kdy chceme, aby nynější porost vytvořil ochrannou clonu pro tvorbu porostu následného.

Následující diskusní večery Třetí dimenze se konají v malém sále Městské knihovny v Praze každou třetí středu v měsíci od 19 ho din:

 • 19. 12. 2007 – Naše povětří, Atlas klimatu ČR

 • 16. 1. 2008 – Zamrzlá evoluce

 • Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

  O autorovi

  Stanislav Vaněk

  RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
  Vaněk Stanislav

  Doporučujeme

  Havlův Vesmír

  Havlův Vesmír

  Ivan Boháček  |  31. 5. 2021
  Vesmír byl časopis mých prvních námluv s vědou a dodnes se pamatuji, jak jsem jako kluk měl vždy radost z nového čísla…
  35 let s HIV

  35 let s HIV

  Eva Bobůrková  |  31. 5. 2021
  Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti...
  Fluor v organických sloučeninách

  Fluor v organických sloučeninách

  Jaroslav Kvíčala  |  31. 5. 2021
  Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné