mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Mach Karel

Ing. Karel Mach, Ph.D., (*1964) vystudoval Moskevský geologicko-průzkumný institut a UK v Praze, pracuje jako geolog v Severočeských dolech, a. s., kde se zabývá hlavně modelováním ložisek uhlí a poznáváním procesů, které vedly k jejich vzniku.

Počet článků: 3

Stromy ve vodě

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 420, 2017/7
Strom stojící ve vodě. Pod tím si člověk z Čech nebo Moravy většinou představí uschlý kmen s pahýly větví v Novomlýnských nádržích, případně...
 

Milion let jezerauzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 424, 2014/7
Mostecká (dříve též Severočeská hnědouhelná) pánev (obr. 2) je místem známým především již více než dvě stě let trvající těžbou hnědého uhlí. To se...
 

Tělo nové divočiny

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 781, 2007/12
Sarkastická novinářská poučka radí: „Pouze špatná zpráva je dobrá zpráva.“ Nejsnáze se píše o tom, co strašného se událo, co bylo zničeno, jaká...