Žárský Viktor

RNDr. Viktor Žárský, CSc., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako asistent na Katedře fyziologie rostlin PrF UK v Praze a vede Laboratoř buněčné biologie na Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Počet článků: 3

Rostlina, která kašle

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 355, 2023/6
1933: Jasně si vzpomínám u příležitosti 60letého jubilea profesora dr. B. Němce1) na školní rok 1911/12 před válkou, kdy jsem prodlel na celoroční...
 

Impakt faktor lepší než stranická legitimace

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 749, 2007/12
Za několik málo let se bude mladá generace udiveně ptát, jak je možné, že akademická obec (univerzitní především, ale také neuniverzitní)...
 

300 let objevu pohlavnosti u rostlin

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 33, 1995/1
Také botanika má své “koperníkovské″ obraty a objev pohlavnosti u rostlin, který učinil na konci 17. století tübingenský profesor medicíny...