Vesmír: 1995/1

datum vydání: 5. 1. 1995

Úvodník

Podporujte svůj rod

Jsme jen lidé a není proto divu, že máme potíže se vyrovnat s úvahami, teoriemi, ba i vědami o tom, jak se světu stalo, že jsme tu my, lidé. Zvlášť...

Nobelovy ceny

G-proteiny a přenos buněčných signálů

Četné metabolické pochody a regulační procesy jsou v buňkách řízeny podle informací, které se do buňky dostávají z vnějšího, mimobuněčného prostoru...

Poznámky a glosy

Zebřička jako model vývoje obratlovců

V jednom z minulých čísel Vesmíru (72, 533, 1993/10) jsme si ukázali některé z nejvýznamnějších modelových objektů, umožňujících poznat různé...

Radiokarbon a biblický exodus

Datování pomocí radioaktivního izotopu 14C má jednu dobře známou vlastnost - obrací vniveč obecně přijímané chronologie. Na poslední radiokarbonové...

Poznámky k dílu Linuse Paulinga

Nedávno zesnulý Linus Pauling je příkladem velmi všestranného badatele, který měl vzácný dar postřehnout podstatné rysy problémů, jež řešil. Mohl...

Kvantová chemie a počítače

Počátkem padedesátých let, vdobě kdy Linus Pauling získal Nobelovu cenu, počítače umožňovaly racionalizaci výpočtů složitých matematických vzorců,...

Islandský botanik Áskell Löve zemřel

Před více než 10 lety vyšel článek nazvaný “Island známý a méně známý″ (Vesmír 63, 153, 1984/5). V něm je Áskell (čti Ausketl) Löve, významný...

Eseje

Roviny Času

Při pohledu na jakoukoli věc, ať už přírodninu či umělý výrobek, lze s výkladem jejího smyslu naložit dvěma zásadně odlišnými způsoby, řekněme...

Josef Charvát a jeho svět

Nový rok, úterý 1. ledna 1957Pohled zpátky a pohled dopředu. Nejprve osobní úvahy. V uplynulém roce jsem povolil v práci. Nic z toho, co jsem začal...

Nad knihou

Vladimír Mařík, Olga Štěpánková, Jiří Lažanský a kolektiv: Umělá inteligence (1)

Podľa slov vedúcich autorského kolektívu je recenzovaná kniha 1. dielom učebnice umelej inteligencie, ktorá “... z celej škály potenciálne možných...

J. J. Baumel: Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium

Prof. J. J. Baumel z Washingtonské univerzity se zasloužil o vydání základního díla z morfologie ptáků. Není to pouze slovník latinských pojmů, ale...

Labe, řeka současnosti a budoucnosti

Délka Labe na území ČR je 379 km a plocha jeho povodí je o 2,7 % nižší než plocha Čech. Ročně z Labe odebíráme skoro 1 miliardu m3 pro závlahy...

Jedovaté rostliny, Lesní rostliny, Léčivé rostliny, Luční rostliny.

Za nemalý peníz jsem u firmy Diatext zakoupil pro naše gymnázium 4 sady diapozitivů. Domníval jsem se, že budou obsahovat výběr nejběžnějších...

Jazykový koutek

Jak psát populárně?

Mám na mysli to, jak psát o odborných a vědeckých tématech tak, aby článku nebo i rozsáhlejší práci porozuměli takoví čtenáři, kteří nejsou...

Mozaika

Listopad ve vědě

V naší Galaxii rychleji než světlo?Výroku Alberta Einsteina, že není možno pohybovat se rychleji než světlo, stále pevně věříme. A přesto některé...

Vertikála

ze starších ročníků Vesmíru

Posvátný fík má velký význam v dějinách buddhismu. Je to onen posvátný strom Indů, pod nímž prý poznal pravdu a došel osvícení Buddha. Ale již před...

Diskuse

Biosféra jako smetiště genů?

/viz rovněž glosu Radima Brdičky 74, 32, 1995/1/ Podíváme-li se na modř oblohy nebo na její třpyt v noci, když je vyhvězdíno, měla by se ozvat ve...

Biosféra jako smetiště genů

(K článku J. Drobníka 74, 15, 1995/1) Skutečnost, že u nás neexistuje - a pokud existuje, pak rozhodně mimo povědomí většiny občanů - dohoda o...

Výtvarné umění

Psychoterapie prostoru

Naše základní pojmy, tj. ty pojmy, které se nacházejí v základech našeho vědění a poznání, na nichž naše vědění a poznání stojí, jsou právě ty...

Dopisy čtenářů

Proč asi? Chybí osvěta

Těšil jsem se na debatu v pořadu Sedm dní v televizi Nova mezi V. Klausem a M. Zemanem. Z ní mne zaujal problém Temelín a referendum. Proboha, pro...

Komu Koniášovu medaili

[...] Byl bych velmi rád, kdyby se soubor prací F. A. Kolenatiho našel, i když teď leží poněkud stranou mých zájmů. V roce 1900 jsem našel ve...

Sarajevo a vodíkový balon

Bohužel historie a zkušenost z posledních deseti patnácti let k prognózám čisté a jaderné energetiky nevede. Na “absolutně bezpečné″ reaktory...

Ovplyvňuje učenie evolúciu?

Jeden zo základných problémov evolučnej biológie je popis mechanizmu vzniku komplexných orgánov v priebehu evolúcie. Tieto orgány sú užitočné len...

Dusíkový paradox

Fosfor a dusík jsou nejdůležitější živiny, jejichž koncentrace a dostupnost ve vodních ekosystémech podmiňuje primární produkci řas a sinic, tedy...

Ako mrznú drevnaté rastliny

V prvom čísle 67. ročníka Vesmíru sa Václav Kůdela zaoberal problematikou poškodenia rastlín jarnými mrazmi v súvislosti s epifytnými baktériami....

Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů

Minulost je každou chvíli jiná a budoucnost už není, co bývávalo Během posledních dvou milionů let prodělaly zóny mírného pásma sérii dlouhých,...

O včelích tanečcích, orientaci a robotech

Včela medonosná (Apis mellifera) je jedním z nejstarších živočichů využívaných člověkem. Včela a informace o jejím chovu se objevují již na...

Od buněk k molekulám

Úkolem imunitního systému je obrana organizmu proti cizorodým látkám, mikroorganizmům a vlastním buňkám, které se vymkly kontrole. Imunitní systém...

300 let objevu pohlavnosti u rostlin

Také botanika má své “koperníkovské″ obraty a objev pohlavnosti u rostlin, který učinil na konci 17. století tübingenský profesor medicíny...

Vzpomínka na Linuse Paulinga

Nedlouho poThompsonově objevu elektronu (1897) byla patrná snaha vytvořit teorii chemické vazby založenou na elektronech. Nejdál dospěli G. N....

Aktuality

Z odborných časopisů

Fermatova věta opět na scéněA. Wiles předložil poprvé důkaz velké věty Fermatovy 23. června 1993 na konferenci na Cambridžské univerzitě, kde r....

Nastává revoluce ve slunečních článcích?

Zásady trvale udržitelného rozvoje nám velí nespotřebovávat energii, která se na Zemi hromadila miliony let, ale jen takovou, která je tu nyní...

Alzheimerova choroba a glykace bílkovin

Glykace bílkovin je soubor reakcí, při kterých jednoduchý cukr reaguje s aminoskupinou bílkoviny. Vzniká řada meziproduktů, poslední produkty se...

Juka

Juka druhu Yucca elata má mít jediného, věrného opylovače. Měl by jím být mol Tegeticula yuccasella. Samičky tohoto mola obletují v noci květy...

K významu sexuality v evoluci

I když nepohlavní rozmnožování je pro řadu forem velmi efektivní, jsou tyto druhy obecně jen krátkodobými, dočasnými výhonky pohlavně se...

Zpochybněná supernova

“Ve druhém roce období vlády Čung-pching, desátého měsíce ve dni ‘kuej-chaj’ (v našem datování by to mělo být 7. prosince 185 po Kr.) se objevil...

Sideropenie a neostrá logika

Železo je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem na naší planetě. A přesto mnoho lidí trpí jeho nedostatkem. Důsledkem nedostatku železa, který označujeme...

Problémy francouzské vědy

Největším státním badatelským zařízením ve Francii je Státní ústředí pro vědecký výzkum (Centre national de la recherche scientifique – CNRS)....

BMBWT

Překvapením nového vládního kabinetu Helmuta Kohla je jmenování 43letého právníka Jürgena Rütgerse do čela ministerstva pro výchovu, vědu výzkum a...