Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Jedovaté rostliny, Lesní rostliny, Léčivé rostliny, Luční rostliny.

Vydala firma Diatext - učební pomůcky, Moravská Třebová. 4 sady diapozitivů á 33 ks, cena jedné sady (bez balného a poštovného) 335 Kč.
 |  5. 1. 1995
 |  Vesmír 74, 44, 1995/1

Za nemalý peníz jsem u firmy Diatext zakoupil pro naše gymnázium 4 sady diapozitivů. Domníval jsem se, že budou obsahovat výběr nejběžnějších lučních, lesních, léčivých a jedovatých rostlin. V každé krabičce je 33 diapozitivů, tzn. očekával jsem 132 různých rostlin z Čech, typických pro uvedené biotopy (nebo s uvedenými vlastnostmi).

Jaké však bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že výrobci si malým trikem ulehčili práci a některé rostliny zařadili do 2, nebo dokonce do 3 souborů:

náprstník velkokvětý - léčivé r., lesní r., jedovaté r.

bez chebdí - lesní r., jedovaté r.

kručinka barvířská - lesní r., jedovaté r.

kopytník evropský - léčivé r., jedovaté r.

devětsil bílý - lesní r., léčivé r.

česnek medvědí - lesní r., léčivé r.

blín černý - jedovaté r., léčivé r.

Myslím si, že by bylo mnohem lepší uvedené rostliny uvádět jen v jednom souboru a v jiném je nahradit dalšími rostlinami, čímž by se počet druhů dostal na uvedených 132. Výběr rostlin z didaktického hlediska je však věc poměrně diskutabilní a tak lze pochopit i výběr rostlin od výrobce jako záměrný, ale beze snahy o zjednodušení práce. Soubory však obsahují i mnoho odborných chyb:

Luční rostliny

Hned první rostlina na diapozitivu není černýš luční, ale černýš rolní (Melampyrum arvense), jehož červené listeny jsou tak jasným znakem, že by jej měl určit i naprostý laik podle obrázku. Tím pádem ani text u tohoto diapozitivu neodpovídá vyfotografované rostlině. Jako místa výskytu tohoto druhu uvádí Dostál (1991) pole, úhory a křovinaté stepní stráně - pouze subsp. semleri z Českého středohoří se vyskytuje na loukách a pastvinách, příp. subsp. tuzsonii na loukách v okolí Prešova, ale to už není Česká republika.

Černýš hajní (Melampyrum nemorosum) se vyskytuje ve světlých lesích a křovinách (Dostál 1991), pouze subsp. moravicum porůstá lesní lemy a louky.

Modřenec chocholatý (Muscari comosum) se vyskytuje na výslunných kamenných a křovinatých stráních, suchých loukách a písčinách, lesostepích, mezích a polích, ve vinicích i akátinách. Nemyslím si, že tento výčet reprezentuje typickou luční rostlinu.

Všivec Hacquetův (Pedicularis Hacquetii) je dnes uváděn pod názvem P. sumana, P. foliosa, P. carpatica, P. exaltata a vyskytuje se v horských lesích a kosodřevině podle potoků a v nivách ve vyšších Karpatech od Babie Gory po Tatry. Je to běžná česká luční rostlina?

Andělika lékařská (Archangelica officinalis) se sice vyskytuje na horských nivách a na březích potoků, ale za představitele běžných lučních rostlin ji nemohu pokládat.

Krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus) je pro změnu okrasná letnička pěstovaná v zahradách, která přechodně zplaňuje na rumištích.

Lesní rostliny

Záraza rusá (Orobanche flava) je ohrožená rostlina rostoucí podél potoků.

Sleziník routička (Asplenium ruta-muraria) roste na suchých, vápencových i břidlicových skálách a starých zdech.

Hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis) má u nás západní hranici výskytu přibližně v linii Moravské Budějovice, Tišnov, Olomouc, Opava a roste především na Slovensku.

Vrbka úzkolistá se nezařazuje k rodu Epilobium, má samostatný rod Chamaenerion.

Vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) je zahradní rostlina, vysévaná i na lesních lemech, lesních loukách a polích; často pak na lesních pasekách a lemech zplaňuje. Do lesa se tedy dostává díky člověku.

Stellaria nemorum není ptačinec jarní, ale pt. hájní.

Popis k diapozitivu 8 a 28 je stejný - vrbka úzkolistá.

Havéz česnáčková (Adenostyle alliariae) roste v horských lesích a kosodřevině, na horských nivách, při březích potoků a u pramenišť. V Čechách se však vyskytuje pouze v Krkonoších, na Králickém Sněžníku a neověřené naleziště je v Rudolfově u Liberce. To přece není běžná lesní rostlina.

Léčivé rostliny

Pro léčivé účely se neužívá uvedená třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), nýbrž třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum).

Pro léčivé účely se užívá Digitalis purpureaD. lanata, nikoli však uvedený D. grandiflora.

Rhodiola rosea je užívána v léčitelství, nikoli v lékařství.

Podobně ani Mellitis mellissophyllum není mezi oficiálně uznávanými léčivými rostlinami.

Centaurium erythrea je česky druh zeměžluč hořká, nikoli zeměžluž obyčejná.

Euphrasia rostkoviana je česky světlík lékařský, nikoli Rostkovův.

V lékařství se používá Verbascum thapsiformeV. phlomoides, nikoli však V. thapsus.

Hořec žlutý, tečkovaný a panonský se užívají především do hořkých likérů. Hořec křížatý se v lékařství neužívá.

Jablečník obyčejný se správně nazývá j. obecný.

Měsíček lékařský se správně nazývá měsíček zahradní.

Valeriana diocia obsahuje jen slabě účinné látky - užívá se Valeriana officinalis.

Netřesk střešní není uváděn mezi rostlinami užívanými v lékařství.

Chamaemelum nobile se dnes řadí do rodu Anthemis.

V lékařství se užívá spíš Allium sativum než Allium ursinum.

K léčivým účelům se neužívá Petasites albus, nýbrž Petasites hybridus.

Domnívám se, že v souboru diapozitivů užívaných pro výuku na základní a střední škole by se měly objevovat jako léčivé rostliny pouze druhy skutečně používané v lékařství a nikoli druhy, které užívají bez vědeckého opodstatnění samozvaní léčitelé.

U části rostlin jsou uvedeny slovenské názvy a u části nikoliv (rost. č. 3, 14, 15, 19, 20, 22-25, 27-28).

Jedovaté rostliny

Jsou vcelku v pořádku, jedině u kručinky barvířské bych uvažoval o oprávněnosti zařazení mezi jedovaté rostliny.

Závěr

Domnívám se, že výrobce učebních pomůcek by měl dbát na to, aby jeho výrobky byly na odpovídající odborné i didaktické úrovni, měl by vyžadovat recenzenty, kteří posoudí použitelnost takových pomůcek ve školách.

Možná by bylo vhodné, aby v nabídce byl uveden seznam rostlin zahrnutých v jednotlivých soupravách.

Doporučoval bych využít profesionálního fotografa-botanika, neboť i kvalita některých obrázků je velmi slabá.

Literatura

Dostál J. a kol.: Klíč k úplné květeně ČSR. Nakladatelství ČSAV, Praha 1958
Dostál J. a kol.: Nová květena ČSSR 1,2. Academia, Praha 1989
Jirásek V., Starý F.: Atlas léčivých rostlin. SPN, Praha 1986
Korbelář J., Endris Z.: Naše rostliny v lékařství. Avicenum, Praha 1985
Rothmaler W.: Exkursionsflora, Band 4, Kritischer Band. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1988
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Botanika
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Milan Dundr

* *

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné