Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Komárek Vladimír

Prof. MVDr. Vladimír Komárek, DrSc., (*1929) vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně. Je autorem Anatomia avium domesticarum, zabývá se srovnávací anatomií, osteologií, pohybovou mechanikou a lokomocí volně žijících i hospodářských zvířat a topografickou anatomií jelena a daňka.

Počet článků: 4

Radomír Čihák sedmdesátníkem /* 30. 5. 1928/

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 249, 1998/5
Narodil se v Soběslavi, v rodině středoškolského profesora. Jako student střední školy na sebe upozornil přírodovědeckými pracemi, které byly r....
 

Proč velryby neplavou jako ryby

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 205, 1998/4
Každý viděl plazícího se hada a běžícího psa. Málokdo si však uvědomuje anatomické předpoklady jejich tak různého pohybu. Ryby a plazi se pohybují...
 

Veterinární anatom prof. Jan Kolda (26. 11. 1895 – 29. 11. 1958)

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 175, 1996/3
Loni koncem roku si Veterinární a farmakologická univerzita v Brně připomněla sté výročí narození akademika prof. MVDr. Jana Koldy, DrSc.,...
 

J. J. Baumel: Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 44, 1995/1
Prof. J. J. Baumel z Washingtonské univerzity se zasloužil o vydání základního díla z morfologie ptáků. Není to pouze slovník latinských pojmů, ale...