Aktuální číslo:

2019/4

Téma měsíce:

Krajina

Labe, řeka současnosti a budoucnosti

Vydala Společnost přátel Děčína Amici Decini ve spolupráci s MŽP, Dětmi Země a Správou CHKO Labské pískovce, Děčín 1994; náklad 1000 kusů, 104 str.
 |  5. 1. 1995
 |  Vesmír 74, 44, 1995/1

Délka Labe na území ČR je 379 km a plocha jeho povodí je o 2,7 % nižší než plocha Čech. Ročně z Labe odebíráme skoro 1 miliardu m3 pro závlahy a chlazení elektráren. Voda nerespektuje politické hranice, a proto je nutné ve sjednocující se Evropě zachovávat její množství a kvalitu. Řeky zároveň vytvářejí důležitou, tzv. “ekologickou″ variantu pozemní dopravní sítě. V září r. 1993 se v Děčíně sešli zástupci mnoha vědeckých institucí, ochranáři a technokraté, aby si vyříkali, jak to vlastně je s plánem postavit nové plavební stupně v Malém Březně a Dolním Žlebu na Labi. Padesát odborníků z Čech a Německa diskutovalo široký okruh otázek od budoucnostivodní dopravy, využitelnosti nových vodních cest v západní Evropě až po otázky kontaminace sedimentů a vod a ochranářskou problematiku.

Jedním z hlavních věcných problémů vytvářející se Evropy bude doprava, u níž se počítá s 5 až 10násobkem přepravovaných objemů. To bude vytvářet obrovský tlak na dopravní systém, a dokonce nechybějí hlasy, že pokud evropské státy budou chtít chránit své prostředí a omezovat transport zboží prostřednictvím různých regulací, čeká Evropu hospodářská válka. Jedno z řešení, jak ulevit železnici, je síť vodních cest, jejíž vybudování pomocí soustavy stavidel však podstatně změní celkový ráz krajiny. Stojí to vůbec za to? ptali se účastníci sympozia. A teď přijde ten zajímavý a pro mne nečekaný moment. Odpověď na tuto otázku, ať již kladná nebo záporná, nebyla prosazována, ale společně hledána, a to z mnoha různých hledisek. V. Straškrabová upozornila na dusíkový paradox (viz Vesmír 74, 11, 1995/1), což je schopnost anoxických bakterií v říčních nivách převádět dusičnany průmyslových hnojiv na vzdušný dusík. Hnojí se méně, ale řeky transportují stále víc dusičnanů do moře, protože koryto řeky je sevřeno pásem bariér. Tento pás svazuje koryto, brání rozlévání a tím zvyšuje nebezpečí skutečně velkých povodní, jaké např. zasáhly Německo v předjaří r. 1993 a 1994. Z. Borovec, J. Lellák a další autoři hodnotili znečištění Labe stopovými prvky, jejichž koncentrace přesahují násobkem až několikadesítkovým přirozené pozadí. Je to značný problém a dnes středním Labem neteče voda, ale kapalina barvy coca-coly, přitom jméno Labe je odvozeno od “albis″, tzn. bílý! V Děčíně pak každoročně opouští území ČR 800 000 tun suspendovaných sedimentů a několikanásobně větší množství rozpuštěných látek. Mnohé z nich dotují tzv. “toxická bahna″, vybíraná např. v Hamburku.

Další skupiny autorů se zabývaly geologickou minulostí labské nivy, vývojem údolí, rybami a flórou labských břehů. Výsledkem je pěkná malá monografie, jejíž význam zdaleka přesahuje dolní tok Labe. Je to jeden z prvních pokusů celkově uchopit fenomén říční nivy a zároveň cenný bibliografický zdroj. Navíc člověka příjemně překvapí otevřenost a přitom kulturnost projevu jak skalních ekologů, tak na druhé straně zastánců technické využitelnosti vodních cest.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Václav Cílek

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem četných úspěšných knih, např. Krajiny vnitřní a vnější (2002), Makom. Kniha míst (2004), Borgesův svět (2007), Nejistý plamen. Průvodce ropným světem (s Martinem Kašíkem, 2007), Dýchat s ptáky (2008), Podzemní Praha. Jeskyně, doly, štoly, krypty a podzemní pískovny velké Prahy (s fotografy Milanem Korbou a Martinem Majerem, 2008), Orfeus. Kniha podzemních řek (2009). V roce 2009 se stal laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
Cílek Václav

Doporučujeme

První obraz horizontu

První obraz horizontu

Michal Bursa  |  18. 4. 2019
Snímek černé díry v galaxii M87 obletěl svět druhou dubnovou středu. Obrázku oranžového prstence se v komentářích na sociálních sítích začalo...
Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka...

Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka...

Znáte to – útrpná procházka po suburbii města, snaha dostat se do volné krajiny dlouho nevychází, sériové řadovky se dál a dál kroutí nesmyslnými...
Přehlížená proměna zemědělství

Přehlížená proměna zemědělství

Jakub Hruška  |  1. 4. 2019
Při debatách o naší krajině se často zmiňuje problém její struktury ve smyslu úbytku krajinných prvků – mezí, polních cest, malých vodotečí či...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné