mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 1995/2

datum vydání: 5. 2. 1995

Úvodník

Přirozené, umělé, umělecké

Již pátý rok je zadní dvoustrana obálky Vesmíru věnována současnému výtvarnému umění. Kolega Jiří Fiala, který o tuto dvoustranu starostlivě...

Poznámky a glosy

Záhada želvího cestování

Na pobřeží Floridy a na ostrovech Karibského moře žijí karetové želvy Caretta caretta. (Tytéž žijí i v Evropě, ale tam mají jiné zvyky, než o...

Věda, jazyk, folklor

V říjnovém čísle jsme pod tímto názvem publikovali esej J. Babora (73, 645, 1994/12) a tucet českých přísloví přeložených do vědeckého jazyka....

Eseje

Josef Charvát a jeho svět

Neděle 9. června 1957 (dokončení z předchozího čísla) Málem jsem zapomněl na státní ceny: v medicině ji dostal doc. Špaček za to, že operoval...

Paní Hana Benešová a Vesmír

Manželka prezidenta dr. Edvarda Beneše byla nejen pilnou čtenářkou Vesmíru, ale i činně reagovala na výzvy uveřejňované v tomto časopise. Vesmír...

Uranylový případ: Jak rychle vítězí pravda?

Základní teze: Každý přírodovědný výzkum je v konečné fázi otázkou po pravdě, ta je jeho motorem. Základním prvkem přírodovědné pravdy či...

Nad knihou

Stanislav Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie

Učebnice, kterou sestavili S. Trojan a spol., je jednou z několika knih o fyziologii, které v krátké době po sobě přišly na český knižní trh. To...

Tři knihy o Rusku

O Rusku bylo u nás mnoho napsáno a mnoho zamlčeno. Vzpomínali jsme Prokopa, opata sázavského, Karlův pokus obnovit slovanskou liturgii v Emauzích,...

Z. V. Špinar, P. J. Currie, ilustrace J. Sovák: Velcí dinosauři

Při sledování dlouhého a pestrého vývoje Země vidíme, že některé jeho etapy na sebe upozornily přítomností zvláštních a neobyčejných forem života....

Jazykový koutek

komponent / komponenta / složka

Dostal jsem dotaz, jaký je rozdíl mezi oněmi třemi výrazy uvedenými v titulku dnešního koutku. Pokud máme na mysli jejich význam, pak musím říct,...

Mozaika

Prosinec ve vědě

Připomínky k Nobelovým cenám V našich sdělovacích prostředcích potlačila kontroverzní Nobelova cena za mír, udělovaná v Oslu, slavnost ve...

Vertikála

ze starších ročníků Vesmíru

Pštrosí péra v průmyslu francouzském Milne Edvards předložil akademii francouzské práci Julesa Foresta, jak chrániti i chovati ptáky pro průmysl...

Diskuse

Mokele mbembe

Na světě se dějí různé věci; tak kupříkladu existuje Mezinárodní kryptozoologická společnost. Kryptozoologie je věda o zvířatech, jejichž existence...

Výtvarné umění

Tribunál smyslové zkušenosti

Roku 1951 zaútočil Willard van Orman Quine na dvě dogmata empiricizmu: dogma redukcionizmu a dogma dělení soudů na analytické a syntetické. Druhé...

Dopisy čtenářů

Česká zkušenost

V recenzi je nesprávně uvedeno určení Bolzanovy Těchobuze jako na Mladovožicku. Přesně: "Solidně napsaná historicko-filozofická stať je oživena...

Jak vzniklo místní jméno Jablonec?

Vždy mne přitahovaly jazykové jevy, zejména původ slov. Žiji v Jablonci nad Nisou a marně pátrám po etymologii jména tohoto města. Pokud je mi...

Hnulo se systémové hnutí?

K veřejným otázkám se takto otevřeně vyjadřuji jen málo. Systémové hnutí, kterého se dotýká zmíněný Vesmír, nelze však ani u takového uzavřeného...

Tekutost krve

Zářijové číslo Vesmíru přineslo velmi pěkný a vyčerpávající přehled RNDr. J. Wilhelma o pochodech, které v krvi probíhají při zástavě krvácení po...

Definitivní návrat orla bělohlavého do přírody?

Již před delším časem jsme upozornili na nebezpečí, kterému byl vystaven americký orel bělohlavý (Vesmír 62, 317, 1983/6). Pták, jehož stylizovaná...

Zlí a hodní chlapci mezi neurotransmitery

Nejjednodušší představa o chování člověka předpokládá, že je utvářeno odměnou a trestem. Člověk však nemusí každý trest zakusit: stačí mu strach z...

Zhoršuje se k lepšímu, nebo se zlepšuje k horšímu?

Všichni pokládáme za samozřejmé, že se mechanika od dob Aristotelových vyvíjela, zdokonalovala a blížila k pravdě. Tak mechanika Buridanova a...

K výročí Lazara Erckera (1528/30 -1594)

Do galerie výrazných osobností, které svým působením přispěly k vědeckému a technickému rozvoji v našich zemích, patří Lazar Ercker, dlouholetý...

Retinová kyselina, kuřecí a muší křídlo, počítačový ježek...

Vznik složitých orgánů a tkání z nediferencované zárodečné masy buněk patří mezi děje, které dnes vzbuzují pozornost biologů. Jde v podstatě o...

Chemické složení Země

Mezi planetami zemského typu je nejdynamičtější Země. Jedním z klíčů této dynamiky je voda. Přítomnost vody v trojím skupenství činí Zemi Zemí,...

Výzkum tahu živočichů pomocí satelitů Země

Fenomén stěhovavé zvěře není doposud dostatečně probádán. Nebyl s konečnou platností objasněn ani biologický navigační mechanizmus stěhovavé zvěře,...

Riziko zabití člověka padajícím meteoritem

V učebnicích se tvrdí, že není zaznamenán žádný spolehlivě ověřený případ zabití člověka meteoritem. Historicky je pouze doloženo zranění A....

Černá díra - obrovská a skoro jistá

"Jen kdybych mohl vyzvědět, čím v nitra nitru je držen svět..." Takhle si to kdysi vroucně přál Goethův Faust. Mezi moderní Fausty určitě patří ti...

Proč je v jádře M 87 černá díra?

Hádejte, proč jsem napsal tenhle článek: (i) Náhodou mě to napadlo. Přece po mně nemůžete chtít, abych v tom dnešním (9. 8.) horku něco počítal...

Aktuality

Z odborných časopisů

Anatomie na Internetu Koncem roku 1994 zpřístupnila Národní lékařská knihovna (USA) přes elektronickou síť Internet soubor tisíce digitalizovaných...

Nové poznatky o infekčních chorobách

Ještě před dvaceti lety se zdálo, že infektologie (obor medicíny zabývající se léčbou a prevencí infekčních chorob) už nemůže vědce překvapit něčím...

Bouřky zdrojem záření gama?

V dubnu 1991 byla na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěna zatím nejhmotnější astronomická družice s původním označením GRO (Gamma-Ray Observatory),...

Cena profesora Babušky

V pátek 16. prosince 1994 udělily Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků poprvé Cenu profesora I. Babušky za nejlepší...

Východoafrická Eva zpochybněna

V současnosti se rozšířila představa, že pramátí moderního člověka byla jen jedna nebo několik málo žen, které žily ve východní Africe před 200 000...

Objev nové galaxie za humny

Díky stále dokonalejším teleskopům jsme si již zvykli na objevy čím dál vzdálenějších galaxií až kdesi na okraji viditelné části vesmíru ve...

Jaké diapozitivy je vhodné používat?

Již delší dobu se na vědeckých shromážděních používají barevné diapozitivy i při promítání textů. A to hlavně modré s bílými písmeny. Steinar...

Kdy vlastně lze mluvit o obstipaci?

V našem kulturním okruhu se už u malých dětí vypěstoval jakýsi tolerantní trénink , podle něhož se považuje za normální alespoň jedna stolice...

Vředová choroba žaludku a dvanáctníku

Po poznámkách Morgagniových popsal pitevní nález kulatého vředu 1793 Bailli. Před více než 150 lety Cruveilher (1830) toto onemocnění specifikoval...

přečetli jsme...

Objev nového zdroje energie Vídeň/Rapperswil - ...Ve Švýcarsku byl po intenzivním výzkumu objeven nový druh ekologicky čistého zdroje energie -...