Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Tekutost krve

(Vesmír 73, 485, 1994/9)
 |  5. 2. 1995
 |  Vesmír 74, 93, 1995/2

Zářijové číslo Vesmíru přineslo velmi pěkný a vyčerpávající přehled RNDr. J. Wilhelma o pochodech, které v krvi probíhají při zástavě krvácení po poruše cévní kontinuity, a hledá odpověď na otázku, proč hemofilici krvácejí. Odpověď v podstatě dávají dnešní znalosti o VIII. a IX. faktoru a o celé komplikované kaskádě biochemických a enzymatických dějů, které provázejí přeměnu fibrinogenu na fibrin a jeho upevnění ve vzniklém cévním defektu. Je to pohled zcela vystihující dnešní znalosti, a přece se domnívám, že tam něco chybí, a sice to, co před mnoha lety popsal náš vynikající hematolog, internista světové úrovně prof. K. Hynek. Ten se problémem hemofilického krvácení zabýval po léta a ve svých studiích o "fluidokoagulační rovnováze" již existenci VIII. faktoru předvídal. Tehdejší znalosti, a zejména nedostatek vhodných izolačních technik proteinářských i enzymologických ještě zdaleka nedovolovaly pokusit se o důkaz existence a izolace faktoru (o němž však už Hynek předpokládal, že se vylučuje do mateřského mléka - již tehdá jsme na klinice užívali ke stavění krvácení po extrakci zubu u hemofilika tampon smočený v mateřském mléce).

Hynek však poznatky o hemofilickém krvácení obohatil o další charakteristiku: koagulum, i když se vytvoří, ztrácí rezistenci, takže minimální zvýšení tlaku v kapiláře koagulum odplaví. K průkazu tohoto fenomenu navrhl jednoduchý postup: krev vytékající z rány nebo z venepunkční jehly se zachycuje asi do 10 krátkých silnostěnných kapilár a každých 10 - 15 vteřin se kapilára připojí k manometru a měří se tlak, kdy se krev v kapiláře pohne nebo z ní vyteče. U každého hemofilika zjistíme, že i když se v kpiláře koagulum vytvoří, ke stěně kapiláry vůbec nepřilne a už zcela minimální tlak koagulum vytlačí. U normální krve se v průběhu měření zjistí, že rezistence prudce roste a může dosáhnout až 60 či 70 mm Hg sloupce. Zjistilo se, že nulová rezistence koagula je charakteristická jen pro hemofilika, nezjistí se takový pokles rezistence u žádného jiného stavu, i když je krvácivostí provázen. Hynek dále zjistil, že vystavíme-li zdravý organizmus např. chladovému, nebo tepelnému podráždění (ledový obkladek, horká koupel), rezistence koagula velmi výrazně klesne; Hynek z toho vyvodil, že aplikace ledových obkladů, užívaná často např. při krváceních mozkových nebo při krvácení ze žaludečního vředu, je nevhodná, neboť vyvolá pokles rezistence koagula a krvácení může zhoršit.

Hynek svůj objev nepublikoval, poněvadž byl tehdy velmi zaměstnán budováním slovenské univerzity v Bratislavě a později pak starostmi o chod a rozvoj I. interní kliniky, na kterou nastoupil po Syllabově smrti. A ani tuto svou prioritu nikde neuváděl, stejně jako kdysi svůj objev sedimentace krve, kterou objevil, detailně popsal a na její diagnostickou cenu, dodnes nezměněně platnou, upozornil mnohem dříve než Fahreus.

Sám jsem v době, kdy jsem na Hynkově klinice pracoval, rezistenci koagula u nejrůznějších chorob sledoval a vždy se ukázalo, že pro hemofilika je to jeden z nejcharakterističtějších projevů koagulační poruchy.

Myslím, že tento Hynkův objev by si podrobnější výzkum zasloužil, poněvadž by jeho studium jak do problémů hemokoagulace, tak i krvácení hemofilického mohlo přinést leccos zajímavého a nového.

Poznal jsem Hynka za dlouhou řadu let, kdy jsem byl jeho žákem i spolupracovníkem, a vždy jsem měl hluboký obdiv k jeho vědomostem, ale často i k až nepochopitelné intuici, se kterou jsme se u něj takřka denně setkávali při práci u lůžka nemocného, v laboratoři i v diskusích o tom, "co by se mělo..."

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Jaroslav Hořejší

Prof. MUDr. Jaroslav Hořejší (*1905) má světovou prioritu v objevu získávání gamaglobulinové frakce krevního séra pomocí rivanolového roztoku. Je zakladatelem klinické biochemie v Československu.

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné