Aktuální číslo:

2021/12

Téma měsíce:

Jeskyně

Stanislav Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie

Grada, Praha 1994, 460 stran, 370 Kč (školy 296 Kč).
 |  5. 2. 1995
 |  Vesmír 74, 103, 1995/2

Učebnice, kterou sestavili S. Trojan a spol., je jednou z několika knih o fyziologii, které v krátké době po sobě přišly na český knižní trh. To naznačuje význam oboru, který je důležitou součástí každodenní rutinní medicíny.

Lékařská fyziologie zachovává tradiční a osvědčené dělení učebnic fyziologie, jež jsou zaměřeny na klinickou problematiku a jsou určeny pro pregraduální studium. Úvodní kapitola "Fyziologické principy" je věnována zejména významu buněčných struktur, připojena je zmínka o mezibuněčné hmotě a tělních tekutinách. "Obecná neurofyziologie" zahrnuje vysvětlení principů stavby a funkce nervového systému, kapitola "Fyziologie svalstva" je věnována molekulárním základům, vnějším projevům a řízení kontrakce kosterní a hladké svaloviny. Kapitola "Fyziologie krve" zahrnuje související problematiku biochemie, hematologie a transfuziologie. Velmi stručný úvod do problematiky imunologie je obsažen v kapitole "Fyziologie imunitního systému".

Podrobně jsou zpracovány základy fyziologie oběhu krve a lymfy. Samostatné kapitoly jsou věnovány "Fyziologii dýchacího systému" a "Fyziologii trávení a vstřebávání", "Fyziologii výživy", "Fyziologii vylučování", "Fyziologii žláz s vnitřní sekrecí". Kapitoly "Fyziologie kůže", "Termoregulace" a "Acidobazická rovnováha" jsou sice rovněž vyčleněny jako samostatné, ale obsahují pouze pětistránkové až šestistránkové přehledy.

Funkce reprodukčního systému muže a ženy, průběh těhotenství a stručná informace o fyziologii novorozence jsou v kapitole "Fyziologie rozmnožování a těhotenství". Nejrozsáhlejší kapitolou (120 stran) je "Fyziologie centrální nervové soustavy", jež zahrnuje i související otázky včetně biorytmů a funkcí smyslových orgánů. Závěrečná kapitola "Principy fyziologických regulací" je úvodem do biokybernetiky v kontextu fyziologie.

Autoři uplatnili v této učebnici své zkušenosti, získané především při práci na učebnicí fyziologie, která vyšla r. 1987 (ve slovenštině 1992), a skriptech nazvaných Nástin lékařské fyziologie. Kniha Lékařská fyziologie v mnohém text zmíněných skript přebírá. K přehledností celé učebnice přispívá úsporné vyjadřování. Možná, že však výklad fyziologie imunitního sytému je příliš stručný, vezmeme-li v úvahu, že mnohé v něm uvedené údaje navazují spíše na předchozí kapitolu věnovanou fyziologii krve. V kapitole "Fyziologie krve" poněkud kontrastuje velmi zjednodušené schéma koagulace s poměrně podrobným schématem regulace krvetvorby.

Kniha těží z výhod, které přináší zpracování autorským kolektivem: každý z autorů se věnuje tomu, co nejlépe zná, výsledkem je vysoce kvalitní odborné dílo. Úskalí, které naopak tento přístup může přinést, tj. opakování stejných otázek různými autory, bylo eliminováno vynikající redakční prací - učebnice má jednotný charakter s logickou provázaností dílčích témat.

Snad pouze v případě první kapitoly (Fyziologické principy) bude student coby nezkušený čtenář váhat, co je těmi principy myšleno. Je patrné, že byl použit text věnovaný fyziologii buňky a k němu bez potřebného vysvětlení souvislostí připojeny krátké statě o mezibuněčné hmotě a tělních tekutinách. Určité potíže může mít čtenář při studiu informací o biorytmech, neboť vedle všeobecných informací bude obtížné hledat vysvětlení, proč jsou z biorytmů vykládány pouze cirkadiánní rytmy a proč v klinicky orientované učebnici chybí informace o klinických aspektech biorytmů. Nelze vůbec souhlasit s tvrzením, že studium problematiky cirkadiánního režimu začalo kolem r. 1950. Rovněž kombinování české a anglické terminologie není vždy nutné, ale to se týká i několika dalších statí.

Studentům proto kniha výborně poslouží, patrně nejlépe se jim budou studovat části věnované fyziologii oběhu krve a fyziologii žláz s vnitřní sekrecí.

Několik málo zmíněných připomínek knize neupírá, že jde o vynikající a vyváženou učebnici. Její propracovaný text, doplněný o velké množství obrazové dokumentace, je sice náročný, ale přehledný a čtenáři vybavenému znalostmi středoškolské biologie naprosto přístupný.

Jde o výbornou učebnici, která poslouží nejenom vysokoškolským studentům lékařských, farmaceutických a přírodovědeckých fakult. Lze ji doporučit každému, kdo hledá přehledné informace o některém z témat fyziologie člověka.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyziologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Josef Berger

Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity se zabývá klinickou biologií. (e-mail: berger@jcu.cz)

Doporučujeme

Roboti z laboratoře: malí, ale šikovní

Roboti z laboratoře: malí, ale šikovní

Ondřej Vrtiška  |  6. 12. 2021
Jak dopravit lék na přesné místo v organismu a uvolňovat ho v takovém množství, aby pomáhal bojovat s nemocí a nezatěžoval zbytečně tělo...
České objevy v jeskyni Sulfur

České objevy v jeskyni Sulfur uzamčeno

Marek Audy  |  6. 12. 2021
Zapáchající sirovodík se nedýchá zrovna nejlépe. Je tu horko. Shora na nás prší kyselina sírová nebo rovnou sněží síra. Po pár hodinách v...
Olomoucké výrečkobraní

Olomoucké výrečkobraní uzamčeno

Tomáš Grim  |  6. 12. 2021
Četba je zpravidla bezpečný koníček. Až do chvíle, než se jejím prostřednictvím stanete osobně aktéry detektivního příběhu. Pak vám v žilách...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné