Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Nowak Eugenius

Dr. Eugenius Nowak (*1933) vystudoval biologii v Gdaňsku, Varšavě a Berlíně. Zabývá se biologií divoce žijící, zejména stěhovavé zvěře. Zúčastnil se několika expedic (Vietnam, Mongolsko, Sibiř). V současné době je vědeckým poradcem UNEP, Programu OSN pro životní prostředí.

Počet článků: 1

Výzkum tahu živočichů pomocí satelitů Země

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 86, 1995/2
Fenomén stěhovavé zvěře není doposud dostatečně probádán. Nebyl s konečnou platností objasněn ani biologický navigační mechanizmus stěhovavé zvěře,...