Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., (*1956) vystudoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zabývá se organickou a farmaceutickou chemií. Předmětem jeho vědeckého zájmu je chemie dusíkatých heterocyklů a vývoj látek ovlivňujících bariérové vlastnosti lidské kůže. Vyučuje 27 let na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, nyní je děkanem této fakulty.

Počet článků: 2

Farmaceutická Fakultakomerce

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 11, 2008/1
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, založená r. 1969, je ze 17 fakult Univerzity Karlovy jednou z nejmladších. V současnosti se dynamicky...
 

Zvýšíme vzdělanost populace rozdáváním vysokoškolských diplomů?

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 806, 2007/12
Téměř každému, kdo přichází do styku s absolventy středních škol (především gymnázií), je zřejmé, že výuka chemie a biologie je zde pravděpodobně v...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné