Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Kenotaf pro Newtona

 |  6. 12. 2007
 |  Vesmír 86, 747, 2007/12

Ó Newtone! Ty jsi dokázal osvíceností a vznešeností svého génia určit obraz Země a já jsem zkoncipoval myšlenku zahalit Tě do Tvého objevu.

Etienne-Luis Boullée 1)

Traduje se, že Newton objevil svůj nejslavnější, gravitační zákon, když mu, sedícímu pod jabloní, spadlo jablko do klína. Jsou dohady, že si v tu chvíli uvědomil, že jablko se při pádu muselo zrychlit, protože v okamžiku, kdy se utrhlo, mělo ještě rychlost nula. A že tedy existuje síla, zvaná gravitační, která jablko vyrušila z klidu, v němž by dle zákona setrvačnosti mělo setrvat. Jsou dovoleny dohady, tedy učiním já svůj. 2)

Třeba v tu dějinnou chvíli Newtonovi vůbec nezáleželo na spadlém jablku: padajících a spadlých věcí znal spoustu. Jeho pozornost totiž, jak vzhlédl vzhůru, upoutala sama jabloň. Co kdyby byla vyšší? I tak by jablko spadlo. Ještě vyšší? I tak. A hned si v duchu představil, že se nalézá na vrcholku jabloně vyšší než všechno, někde nad mraky, a odtamtud hází jablko. Nikoliv dolů, ale vodorovně. Udělí-li jablku malou rychlost, spadne, protože gravitační síla působí vždy. Při větší rychlosti spadne o něco dál. A tak si lze snadno představit, že při jisté, velmi vysoké rychlosti jablko letí, letí, až obletí celou zeměkouli. A jak nad tím Newton rozvažoval, nastal soumrak a na nebi se objevil Měsíc. Však ten také oblétá zeměkouli! Vše podléhá stejnému gravitačnímu zákonu, jablka, Měsíc, planety. Jak je tady dole, tak je i nahoře.

Pokud se něco podobného událo, muselo to být před rokem 1728, kdy vyšel spis, 3) v němž Newton podobný myšlenkový experiment popisuje. Týž rok se narodil francouzský osvícenský architekt Etienne-Luis Boullée, utopista, revolucio nář a zastánce lidské individuality. Vešel ve známost až ve 20. století, kdy byly objeveny kresby několika jeho vizionářských, nikdy nerealizovaných projektů, vesměs přesahujících možnosti technologie své doby. 4) Svého druhu rovněž myšlenkové experimenty. Mezi nimi snad nejvíc vyniká návrh kenotafu 5) pro Newtona (viz obrázek).

Boullée se podle svého vlastního svědectví nechal pro svůj monumentální projekt kenotafu inspirovat Newtonovým dílem a jeho představami vesmíru, v němž fyzikální zákony platí stejně v nejbližším okolí člověka jako v dálavách vesmíru. Kenotaf měl mít tvar velké duté kulovité kopule, do níž příchozí vstupuje u samého dna. Jakmile vejde, otevře se nad ním nebeská klenba s množstvím svítících hvězd – svítí díky dennímu světlu pronikajícímu otvory v kupoli (spodní obrázek). Adept vesmírného vědění se blíží ke kenotafu z vnější krajiny a již zdálky vidí gigantickou kouli (že by vesmír zvenku?). Vstupuje a nezbaven ještě lidského vědomí sebe sama, ocitá se rázem na okraji nekonečného vesmíru. Nepřipomíná nám to – v jistém smyslu inverzně –, známou středověkou rytinu s poutníkem, který se skrze nebeskou báň prolamuje k vyššímu poznání?

Divák vzhlíží vnitřním okem své představivosti k vesmíru, jak se jevil Newtonovi (či jak se jevil Boulléemu, když si představoval Newtonův pohled). Když Newton rozmýšlel o pohybech planet na pozadí stálic, musel mít sluneční soustavu jakoby „před očima“. Avšak odkud by hleděly ty oči? Divák by si z místa symbolického Newtonova náhrobku uvědomil existenci zvláštního rozpětí mezi svou egocentrickou perspektivou „první osoby“ – já jsem tady a teď, na tomto konkrétním místě, nepatrný obyvatel a obdivovatel vesmíru –, to na jedné straně, a odlidštěnou perspektivou „třetí osoby“ – tak jak vesmír popisují matematické teorie, jakoby „odnikud“ či „odkudkoliv“ – na straně druhé. 6) Vědecké teorie se vztahují k tomu vesmíru, nikoliv k mému vesmíru. Toto rozpětí je umocněno zvláštním umístěním, které Boullée zvolil pro Newtonův náhrobek, stejně jako pro nás: totiž nikoliv ve středu kupole – nebeské klenby, ale na samém jejím spodním okraji, vlastně v nadiru (v bodu, který je protilehlý zenitu). Tam, pravda, smrtelník nemá co pohledávat.

Architekt se nemůže vyhnout předjímání a vciťování se do prožitků budoucího návštěvníka, diváka, účastníka či obyvatele. Diferenciace perspektiv první a třetí osoby nemusí být v architektuře předem neproblematicky daná, univerzální ani neměnná. Může také nastávat a měnit se s konkrétními architektonickými díly v závislosti na tom, jak se mění architektovo vymezování subjektivity a vztahu k druhému.

Zde tedy jeden tvořivý subjekt, architekt, věnoval stavbu či koncept stavby jinému tvořivému subjektu, vědci. Stavba tu představuje jeden celek (zde ideální těleso, totiž kouli), který odděluje idealizovanou perspektivu první a třetí osoby podobně, jako je vnitřek oddělen od vnějšku a jednotlivec od vesmíru. 7)

Poznámky

1) Citováno z knihy L. Ungersové: O architektech. Životy, díla, teorie, Bratislava, 2004, s. 89.
3) A Treatise of the System of the World, London 1728.
4) Srov. E. Kaufmann: Three revolutionary architects, Boullée, Ledoux and Lequeu, Philadelphia 1952.
5) Mohyla vztyčená k poctě osoby, jejíž pozůstatky jsou uloženy na jiném místě (z řec. kenós prázdný, táfos hrobka, mohyla).
6) O perspektivě první, resp. třetí osoby jsem již psal (Vesmír 85, 379, 2006/7, Vesmír 86, 403, 2007/7).
7) Tato úvaha je volně založena na části studie I. M. Havel a M. Mitášová: Vztah k druhému a architektura, in: Kognice a umělý život VII., Opava 2007, s. 125–131.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie vědy
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., (*1938) absolvoval FEL ČVUT v Praze. V letech 1969–1971 studoval Ph.D. (počítačové vědy) na University of California v Berkeley. Několik let pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V současné době je docentem na Univerzitě Karlově v Praze a působí v Centru pro teoretická studia (společném pracovišti UK v Praze a AV ČR), jehož byl v letech 1990 – 2008 ředitelem. Přednáší na MFF UK.
Havel Ivan M.

Doporučujeme

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Jaroslav Petr  |  13. 12. 2018
V čem udělali čínští soudruzi chybu? Čínský experiment odstartoval genetické vylepšování lidstva bezpříkladně zpackaným způsobem.
Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné