mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Historie vědy

Telegraf na moři

Telegraf na moři

Marek Janáč | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 115, 2024/2

1884: Myšlenka, aby lodě na širém moři meškající, mohly podávati i přijímati telegrafické zprávy, není nikterak nova, vyskytujíc se čas od času....

Samospráva německých univerzit

Samospráva německých univerzit

Marek Janáč | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 55, 2024/1

1934: […] Nový režim v Německu sáhl […] i na universitní autonomii. Počátek učiněn v Bavorsku, kde vydána nová konstituce pro university, chystá...

Druhý život  zapomenutých  a opomenutých

Druhý život zapomenutých a opomenutých

Ivan Boháček, Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 607, 2023/11

Anatomie – kdysi základ medicíny založený na pitvě mrtvol, dnes disciplína využívající virtuální počítačové modely – poskytuje hezký příklad...

10

Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 614, 2023/11

Když jsme před rokem informovali o tom, že americký lékařský genetik Gregg Semenza, nositel Nobelovy ceny za rok 2019, stáhnul kvůli vážným...

Výměna hlavy u hmyzu

Výměna hlavy u hmyzu

Dalibor Kodrík | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 599, 2023/10

1923: Výměna hlavy u hmyzu podařila se ve Vídni W. Finklerovi. Pokusy jsou velmi jednoduché. Hlava jednomu exempláři ustřihnutá nasadí se na místo...

Vrabec a zákony na ochranu ptactva

Vrabec a zákony na ochranu ptactva

Marek Janáč | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 599, 2023/10

1883: […] Nejnověji dr. Schletz, učitel na hosp. škole v Herfordu, […] shledal, že mladí vrabci ve hnízdě živí se výhradně hmyzem, kdežto jakmile...

Svítící žížaly

Svítící žížaly

Václav Pižl | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 531, 2023/9

1883: Z Pěčína u Žamberka zaslán nám byl tento přípis: Náš pan farář chová pro svou potřebu, jakož i ku zvýšení effektu při tabuli o poutích a...

Petr Svobodný, Karel Černý: Velké dějiny zemí Koruny české – Lékařství

Petr Svobodný, Karel Černý: Velké dějiny zemí Koruny české – Lékařství

Eva Bobůrková | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 532, 2023/9

Nový svazek známé ediční řady líčí téma lékařství od prehistorie po současnost v širokém záběru, od diagnostiky, terapie, prevence, léků a...

I suchozemci Češi zkoumají moře

I suchozemci Češi zkoumají moře

Michal Koblížek | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 398, 2023/7

Mořský výzkum sice nepatří v České republice k běžným oborům, přesto má poměrně dlouhou tradici. První návrh na založení vlastní české výzkumné...

Maringotka – domov „rákosníků“

Maringotka – domov „rákosníků“ uzamčeno

Jan Květ | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 343, 2023/6

Životní cesta arktického ekologa Josefa Svobody (*1929) nebyla snadná. V roce 1949 byl jako skaut a vysokoškolský student zatčen a o dva roky...