Hurník Ilja

Prof. Ilja Hurník, DrSc., (1922–2013) absolvoval AMU. Působil na bratislavské Vysoké škole umění a na pražské konzervatoři. Je autorem osmideskového cyklu Umění poslouchat hudbu. R. 1992 mu Ostravská univerzita udělila titul Doctor Scientiarum honoris causa. Z literárního díla např.: Trubači z Jericha (1965), Kapitolské husy (1969), Cesta s motýlkem (1970), Muzikální Sherlock (1971), Dětství ve Slezsku (1979), Múza v terénu (1980) aj. Na knihu Dětství ve Slezsku navazuje kniha vzpomínek Závěrečná zpráva (Karolinum, Praha 2000); obě knihy vzpomínek doplňuje kniha Pondělníci (Karolinum, Praha 2002).

Počet článků: 9

Zoufání nad počasímuzamčeno

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 77, 2014/2
Matka příroda opět přivedla červen do rozumné podoby, kdy se člověk těší z přívětivého podletí. Jestliže však jednoho jitra stlačí teploměr až...
 

Slezská vlasti, půdo svatáuzamčeno

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 511, 2013/9
Jsem Slezan, za což platím lítostí: Naši lidé vědí o Slezsku velmi málo, o jeho poloze, rozsahu, rázu. Nanejvýš je berou jako Hanou, Slovácko či...
 

Porubské eratikum

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 812, 2007/12
Poruba, než ji spolkla Ostrava, byla malá slezská obec, ale ne ledajaká. Na jedné seanci místního spiritického kroužku se zjevil duch, představil...
 

Síla citátů

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 237, 2006/4
Myslím na jeden výrok obecně známý. Kdo jej vyslovil, jsem zapomněl, ale byl to zajisté muž slavný, jen takoví se citují, ať už řeknou či napíší...
 

Skyt v Aténách

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 113, 2005/2
Chystám se potvrdit Vesmíru a jeho lidem, že se za nimi táhnou i zástupy laiků. Za našich studentských let nás vodil cestami po rovině, byla radost...
 

Dokument i román, monument i panoptikum

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 596, 2004/10
Jako by mě astronom posadil před ohromný dalekohled namířený k Marsu. Spatřil jsem hory, kopce, balvany až po kamínky. Takto užaslý jsem četl knihu...
 

Hvězdy znějící v Des dur

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 184, 2000/4
Kdykoli zazní ve Vesmíru hudba, trochu trnu, a mnohdy odůvodněně. Tentokrát zazněla čistě, jak se dalo čekat od neutronové hvězdy Sco X-1. Pánové...
 

Vidět myš a přehlédnout velrybu

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 106, 1999/2
Octl jsem se v porotě, která měla ocenit nejlepší články ve Vesmíru za uplynulý rok (pozn. red.: je míněn rok 1997). Byl jsem přizván co laik,...
 

Oslava pomíjivosti?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 424, 1994/8
Když přijde nový Vesmír, hledám, co by tu bylo ke čtení o kosmologii, a nenajdu-li, obrátím rovnou na poslední stránku se snímky výtvarných děl....