Žárník Milan

Ing. Milan Žárník (*1975) vystudoval lesnictví na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně. V Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (pobočka Frýdek-Místek) se zabývá ekologií lesní vegetace.

Počet článků: 1

Aktuální versus přirozené rozšíření smrku ztepilého v ČR

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 778, 2007/12
Obrázky obrázek 2 a obrázek 3 ukazují modely současného a potenciálního přirozeného rozšíření smrku ztepilého. Rámcem modelování jsou čtvercové...