Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Bezdíček Jiří

Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D., (*1963) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Ve Výzkumném ústavu pro chov skotu, s. r. o., v Rapotíně u Šumperka se zabývá šlechtěním hospodářských zvířat.

Počet článků: 1

Příbuzenská plemenitba hospodářských zvířat

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 758, 2007/12
Ve volné přírodě se při páření uplatňují jen ti samci, kteří nejlépe obstojí v konkurenci s ostatními. Většinou se potom páří s větším počtem...