Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Mareš Milan

Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc., (*1943) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. V Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., se zabývá teorií rozhodování a teorií fuzzy množin. V letech 1993–1997 byl členem Akademické rady AV ČR. Je autorem knihy Slova, která se hodí aneb Jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice (Academia, Praha 2006), a knihy Příběhy matematiky (nakladatelství Pistorius, Praha 2008).

Počet článků: 26

Evoluce jako hra

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 393, 2011/7
Teorie her je celkem dobře fungující matematický model účelného chování v situacích, ve kterých tak úplně nevíme, na čem jsme. Bylo by překvapením,...
 

Kampaně proti „aktivnímu kontrarevolucionáři“

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 168, 2011/3
[…] Patřil k nepřehlédnutelným osobnostem tehdejší moskevské matematiky. Vystudoval ještě před první světovou válkou a stihl při tom také čtyři...
 

Jeho Svatost a arabská čísla

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 108, 2011/2
Papežů už se nastřádalo za těch skoro dva tisíce let poměrně hodně – podle oficiálního seznamu 265 a nějakých 40 vzdoropapežů navíc. Ten, kterého...
 

Kalkulačková štafeta

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 9, 2011/1
Čas chvátá, a tak od okamžiku, kdy tranzistory nahradily ozubená kolečka, uběhlo už padesát let. Řeč je o počítání a počítacích nástrojích. Ne o...
 

Kniha o matematičce, nikoli o matematice

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 716, 2010/11
Čtvrtý svazek ediční řady Žena a věda je čtivě napsaný, čtenář se nad ním opravdu nenudí a recenzent má dost velký problém, kam ho zařadit. V...
 

500 let vynálezce rovnítka

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 508, 2010/9
Matematické symboly zpravidla zůstávají „majetkem“ matematiků, ale neplatí to o všech. Asi nejdál mimo území matematiky, dokonce dál než symboly +...
 

Něco bylo jinak

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 196, 2010/3
Existuje jakási povšechná shoda v tom, že exaktní vědy, hlavně matematika a to, co s ní bezprostředně souvisí, tedy i informatika, fungují mimo...
 

Ztracený Archimédův spis restaurován

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 98, 2010/2
V roce 2008 byla konečně dokončena práce, která se prvoplánově týká matematiky, ale v širším smyslu dějin lidské kultury a matematického myšlení.1)...
 

Dvojité výročí kybernetiky

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 270, 2009/4
V loňském roce proběhla bez většího ohlasu dvě výročí. Pravda, obě byla „šedesátková“, tedy sice kulatá, ale ne tak moc – když se však sešla dvě,...
 

Tři generace matematicko-fyzikálních Bernoulliů

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 51, 2009/1
Loni uplynulo 300 let od úmrtí jednoho váženého obchodníka v Basileji. Žil bohabojně podle protestantských zásad, o vědu se nezajímal a přál si,...
 

Teorie her

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 862, 2008/12
John Nash se narodil v západní Virginii a univerzitní diplom získal na Carnegieho technice v Pittsburgu. Úspěšně složil přijímací zkoušky na...
 

Nekřivděme Johnu Nashovi

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 863, 2008/12
Hlavní sdělení článku P. Houdka o brankářích (Vesmír 87, 860, 2008/12) je přesné a pravdivé – lidé se před rozhodnutím zpravidla chovají trochu...
 

O dvou kupkách sena a jednom výročí

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 295, 2008/5
V roce 2008 uběhne (možná) 650 let od skonu Jeana Buridana, scholastika a filozofa, ve své době neobyčejně populárního univerzitního profesora a...
 

Pobiteň

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 207, 2008/4
Abychom si rozuměli, mně se to slovo v nadpisu také moc nelíbí, ale jak jinak chcete nazvat povodeň, ve které nás zaplavují bity informací? Přesně...
 

Logik a Alenka

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 54, 2008/1
V lednu 2008, přesněji čtrnáctého dne onoho měsíce, uplynulo 110 let od úmrtí jednoho matematika a logika. Narodil se také v lednu, o 66 let dřív,...
 

O zajatcích, vězních a empatii

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 612, 2007/10
O čem přemýšlejí vězňové Nuže, úloha zvaná „vězňovo dilema“ je úloha matematická a k výsledku se propracovává přes exaktní lineární a bilineární...
 

Sdružují se rakovinné buňky v mafii?

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 15, 2007/1
Když jsem slíbil, že napíši komentář k článku R. Axelroda a jeho kolegů 1) o vývoji spolupráce mezi rakovinnými buňkami z hlediska teorie...
 

Spolupráce hrou

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 704, 2005/12
Také letos byly uděleny Nobelovy ceny a mezi nimi i ta za ekonomii. Tenhle název je zároveň správný i nesprávný, jak se to vezme. Všichni, kdo se...
 

Kódy a šifry

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 175, 2004/3
Hledání rovnováhy mezi bezpečností a soukromím Na trhu se objevila kniha o šifrování, která je pro našeho čtenáře unikátní, v češtině snad první...
 

Zajatci, solidarita a altruizmus

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 610, 2003/11
Ve Vesmíru 82, 466, 2003/8 jsme si mohli přečíst bezesporu velmi dobře napsané pojednání o solidaritě a parazitizmu, které do jisté míry vychází...
 
Strana: [1]  [2]