Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Prostor, světlo a čas

 |  17. 1. 2008
 |  Vesmír 87, 3, 2008/1

Náš vesmír – náš kosmický domov – je sestaven podle jednoduchého receptu, ovšem není zase tak úplně jednoduchý, jak by mohl být.

Martin Rees 1)

Historie fyziky, astronomie a kosmologie je příběhem překračování hranic lidských představ o přirozeném světě. To však neznamená, že nová poznání a nové teorie, třeba i převratné, musí vést k úplnému popření náhledů našich předchůdců či „naivních“ představ našich vlastních; často jen omezují obecnou platnost těchto náhledů, nechávajíce jim roli pouze lokálně platných aproximací. Uvedu dva příklady, jeden hodně starý, druhý současný – oba v něčem vlastně podobné.

Nezkažené dítě otevře oči a vidí celý svět naráz. Dovedu si to představit a vzpomínám si, jak jsem se kdysi divil, když mi dědeček vysvětloval, že světlu to chvilku trvá, než ke mně dorazí. Že Slunce na nebi je teď už o osm minut starší, hvězdy o mnoho let. Že by i ten pták, co se právě chystá vzlétnout, už vlastně letěl? Dnes vím, že nikdy nevidím svět, jaký je právě teď, ale vím také to, že mi to může být celkem jedno. Moje teďteď věcí v mém okolí jsou prakticky stejná. 2) Jako by k šíření světla nebylo třeba času.

To by pak ovšem představa, že světelné paprsky přicházejí ze světa do našich očí, byla rovnocenná opačné představě, že zdrojem takových paprsků jsou naše oči. Nedivme se proto, když řečtí myslitelé od Empedokla přes Eukleida, Platona až k Ptolemaiovi zastávali takzvanou emanační teorii, dle níž světelné paprsky vycházejí z našich očí a ohmatávají okolí. 3) Známe to ostatně i z pohádky o Bystrozrakém. Dnes už víme, jak to je, známe konečnou rychlost světla a máme ji i velmi dobře změřenu – přesto ji pro všechny běžné činnosti v našem dostatečně malém okolí můžeme považovat za nekonečnou. V tom malém okolí mohou ještě tak poletovat ptáci; pro globální navigační systémy už je třeba s rychlostí světla počítat.

Učiňme teď obrovský skok až k našemu vůbec největšímu vědecky myslitelnému „okolí“, jímž se zabývají současné kosmologické teorie. Zde už se nevyskytují ptáci ani hvězdy; galaxie a kupy galaxií nejsou víc než nepatrné hmotné body. Čas se měří v miliardách let a vzdálenosti v miliardách světelných let. Vhodná chvíle, abyste si přečetli (chci říct: prostudovali) v tomto čísle článek Jiřího Jersáka o rozpínání vesmíru (s. 40).

Opět je hlavním protagonistou světlo, 4) ale vše je trochu jinak. V kosmologických škálách pojednou přestává platit mnohé z toho, na co si fyzikové 20. století pod vlivem speciální teorie relativity již začali zvykat: že rychlost světla ve vakuu je nejvyšší myslitelná rychlost jakéhokoliv fyzického pohybu, že nemá smysl mluvit o pevných bodech v prostoru ani o nějakém společném teď pro celý vesmír a že zákon zachování energie je univerzální a nedotknutelný. Zmínka o kosmologických škálách – v oněch miliardách let a miliardách světelných let – je ovšem důležitá. V našem „nedalekém okolí“ s blízkými galaxiemi (stejně jako v každé jiné malé oblasti vesmíru) je speciální teorie relativity dobrou lokální aproximací, podobně jako je newtonovská fyzika dobrou aproximací speciální teorie relativity pro pohyby podstatně pomalejší než světlo.

Na dnešní kosmologii mne zvlášť zaujalo pojetí prostoru jakoby měl svůj vlastní globální život – rozpíná se všude stejně, 5) a přitom v něm přibývá tajemné temné energie. Vzdálené objekty (kvazary, galaxie a shluky galaxií) jsou v tomto prostoru lokálně v klidu, a přesto se od sebe a od nás rychle vzdalují – právě a jen díky rozpínání prostoru. Existují tedy dva druhy „pohybu“, nám známý pohyb z místa na místo (v kosmologických škálách zřejmě zanedbatelný) a unášení vlivem rozpínajícího se prostoru. A teď to hlavní: dostatečně vzdálené objekty se mohou od sebe (a od nás) vzdalovat rychleji než světlo a pokud se rozpínání vesmíru nezpomalí, už nebudeme mít šanci je ještě někdy spatřit.

Jsou četné další zajímavosti, ale nechci zde opakovat to, co je daleko lépe popsáno v citovaném Jersákově článku, kde jsou rovněž zmíněna pozorování, která tyto nové představy potvrzují. Jen bych se rád zmínil o jistém užitečném konceptuálním rozlišování. Jako odchovanci světa, v němž vidíme všechno kolem sebe „naráz“, musíme si teprve zvyknout, že při pohledu do velké dálky mohou mít výrazy „vidět něco“ či „pozorovat něco“ různé významy podle toho, zda pod tímto „něco“ máme na mysli „tehdejší něco“ – to, co k nám kdysi vyslalo světelný signál a mělo tehdy jisté vlastnosti, mimo jiné i určitou vzdálenost od nás, – anebo „dnešní něco“ s vlastnostmi, které to má dnes, kdy už je to daleko starší a notně vzdálenější (pro homogenní a isotropní vesmír má smysl mluvit o jednom společném dnes). Je ovšem ještě třetí možnost, mluvit o tom, jak se něco jeví zde dnes našim očím (například vzhled souhvězdí).

Profesor Jersák nám doporučuje, abychom si každých 10 let zjistili, co je v kosmologii nového. Jsem opravdu zvědav, do jaké míry to bude rozšířením a do jaké míry popřením teorií dnešních.

Poznámky

1) M. Rees: Náš neobyčejný vesmír, Dokořán, Praha 2002, s. 172.
2) Zde se nechci zabývat otázkou, zda je legitimní si taková „teď“ představovat jako geometrické body (k tomu srov. můj úvodník „Zdánlivá přítomnost“, Vesmír 84, 245, 2005/5).
3) Srov. Wikipedia: „Emission Theory“ a „Light“ (kde se mj. dočtete, že 50 % amerických studentů nižších ročníků věří v emanační teorii).
4) Za „světlo“ nadále považujme jakékoliv elektromagnetické záření.
5) Nikoliv stále stejně – což je pro kosmologii důležité (dle různých pozorování se rozpínání v současné době zrychluje). Lokální relativistickou deformaci prostoru hmotou lze v kosmologických škálách zanedbat.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Filozofie
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)
Havel Ivan M.

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné