Aktuální číslo:

2020/7

Téma měsíce:

Klimatické změny

Nad knihami

 |  3. 11. 2003
 |  Vesmír 82, 654, 2003/11
FRANTIŠEK VRHEL: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4. Nadace Universitatis Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2002, 80 stran, cena 200 Kč, ISBN 80-210-2821-1, 80-86258-24-6, náklad neuveden.

JAROSLAV ZVĚŘINA, JAROSLAV MALINA: Sexuologie pro antropology. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5. Nadace Universitatis Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2002, 68 stran, cena 200 Kč, ISBN 80-210-2822-X, 80-86258-25-4, náklad neuveden.

JAROSLAV SKUPNIK: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7. Nadace Universitatis Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2002, 75 stran, 200 Kč, ISBN 80-210-2840-8, 80-86258-27-0, náklad neuveden.

VÁCLAV VANČATA, MARINA VANČATOVÁ: Sexualita primátů. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10. Nadace Universitatis Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2003, 91 stran, cena 200 Kč, ISBN 80-210-2865-3, 80-86258-30-0, náklad neuveden.

Problematika sexuality je a bude vždy atraktivním tématem (viz Vesmír 81, 646, 2002/1182, 537, 2003/9), ale zároveň souvisí se základními biologickými procesy – např. s reprodukcí, a posléze i s evolucí. O sexualitě bylo napsáno velmi mnoho knih a publikací, málokdy se však setkáme s širším nadhledem, který by zahrnoval různé přístupy či názory. V rámci edice Scientia, kterou vydává Nadace Universitatis Masarykiana ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně a Nakladatelstvím a vydavatelstvím NAUMA, vyšly s podporou Fondu rozvoje vysokých škol čtyři publikace věnované sexualitě. Vydány byly sice samostatně, ale navazují na sebe a doplňují se pohledem z více úhlů. Editorem tohoto vydavatelského počinu je Jaroslav Malina, vedoucí katedry antropologie brněnské Přírodovědecké fakulty. V edici Scientia má na starosti Panoráma biologické a sociokulturní antropologie, což jsou učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů. Cílem editora i autorů je vytvořit systém učebních textů, které by jako samostatné moduly byly postupně nabídnuty studentům antropologie. Doposud vyšlo 13 textů, z nichž čtyři tvoří již poměrně ucelené pojendání o sexualitě. Pro všechny publikace této řady je typická stavba a úprava. Vedle vlastního textu obsahují rejstříky důležitých pojmů a jmen, připojeny jsou též úryvky z odborných děl či krásné literatury (např. z Krvavého románu Josefa Váchala či z Malého velkého muže Thomase Bergera) a výtvarného umění (v uvedených pracích jde o Eduarda Ovčáčka, Sylvu Lacinovou a Adolfa Borna). Tím vznikají příjemné a osvěžující knížky. Určitou vadou je u mnoha fotografií nízká úroveň reprodukce, přestože cena publikací je vzhledem k rozsahu nemalá.

 • Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. F. Vrhel podává stručný nástin antropologických východisek studia sexuality, v němž zdůrazňuje význam kulturních aspektů rolí muže a ženy, resp. mužství a ženství, ve společnosti, včetně různého chápaní hraničních jevů. V mnoha kulturách není dichotomie mužství a ženství vnímána zcela ostře – někde mohou jedinci „na pomezí“ plnit specifické, dokonce i významné funkce, jinde zůstávají na okraji společnosti. „Rozostření“ mužství a ženství může souviset i s dospíváním, s mytologickými představami apod. Na pojetí mužství a ženství navazují různé sexuální praktiky nebo rituály, které jsou v daném kulturním kontextu zcela přirozené, kdežto v jiných kulturách mohou být chápány jako sexuální deviace. Zvláště výrazně se kulturní rozdíly projevují v přístupu k homosexualitě a transvestitizmu. Z pohledu kulturní a sociální antropologie však můžeme sledovat i historické změny krášlení, hodnocení krásy těla či sexuálních praktik.
 • Sexuologie pro antropology. Publikace J. Zvěřiny a J. Maliny je výstižným a velmi stručným přehledem hlavních problémů a pojmů sexuality se zaměřením na lékařské a základní biologické aspekty (např. na význam pohlavních hormonů, tělesný pohlavní vývoj, sexuální identifikace a orientace, emoční prožívání, sexuální chování), a to spíše z pohledu našeho kulturněcivilizačního rámce. Kniha doplňuje celkový obraz sexuality, a tím usnadňuje pochopení ostatních textů.
 • Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. J. Skupnik se zaměřil na jednu z klasických domén kulturní antropologie, kterou bezesporu otázka manželství je. Autor odhaluje čtenáři nejrůznější kombinace utváření manželského páru až k vícečetné rodině s vyšším počtem žen, mužů či lidí obou pohlaví a systematicky dává tyto varianty do vztahu s životními podmínkami a kulturními i náboženskými tradicemi. Nezapomíná samozřejmě ani na otázku sexuálního chování a sexuálních praktik vzhledem k formám manželství a dotýká se i kulturní podmíněnosti tolerance či netolerance nevěry, incestu apod. Pojetí manželství je velmi různorodé a plní také různé funkce (od zabezpečení reprodukce a výchovy potomků přes vymezení sociálního statutu jedinců včetně dětí, kontrolu sexu, vytváření vazeb mezi příbuznými až po zajištění a kontrolu pracovní síly i majetku prostřednictvím manželství).
 • Sexualita primátů. Práce V. a M. Vančatových sice s ostatními publikacemi souvisí volněji, zato je z nich nejkomplexněji zpracována a obsahuje i skutečnosti, které nejsou příliš známé. Autoři zdůrazňují těsný vztah sexuálního chování a sexuality k sociální struktuře daného primátího druhu i k jeho reprodukční strategii. Zvláště u vyšších primátů plní sexuální chování různé sociální funkce (slouží např. k rozlišení dominantního a submisivního postavení či k manipulaci druhým jedincem). Dokonce se dá říci, že u obou druhů šimpanzů má sexuální chování větší sociální význam než u člověka. U šimpanze bonobo je popsán vysoký podíl sociosexuálních aktivit bez reprodukčního kontextu (což zřejmě vede k nižší úrovni agresivních projevů ve skupině a k posílení role samic) a také velmi pestré sexuální praktiky – např. je pro něj typická kopulace „face to face“, jež se mimo člověka vyskytuje jen výjimečně. Srovnání sexuálního a sociálního chování lidoopů a člověka je v mnohém inspirativní pro interpretaci různých kulturních schémat u člověka, i když lze těžko přijmout chování kteréhokoliv z nich jako přímý model výchozích fází chování a kultury člověka. Evoluce lidoopů a člověka včetně jejich sexuality vyšla ze společných kořenů, probíhala však odděleně (byť zřejmě v některých aspektech obdobně).
 • Jednotlivé díly Panorámy jsou svou modulovitostí, která umožňuje operativní spoluúčast více autorů, alternativou psaní vysokoškolských učebních textů. Vybrané publikace věnované sexualitě to dokumentují. Tyto práce jsou svým charakterem, pestrostí a srozumitelností vhodné nejen pro studenty antropologie, ale i pro každého náročnějšího zájemce o kořeny chování člověka a lidské sexuality.

  Ke stažení

  O autorovi

  Vladimír Blažek

  RNDr. Vladimír Blažek, CSc., (*1952) vystudoval antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Vyučuje biologickou antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se zabývá především etologií člověka a evolucí mozku.

  Doporučujeme

  O mariánském sloupu, který se nevrátil na Staroměstské náměstí

  O mariánském sloupu, který se nevrátil na Staroměstské náměstí

  Eliška Fulínová  |  18. 7. 2020
  Instalace neúplné kopie mariánského sloupu na pražské Staroměstské náměstí přišla ironií osudu ve zjitřené době, kdy se na různých místech po...
  Na staré zkušenosti nezapomínejme

  Na staré zkušenosti nezapomínejme

  Eva Bobůrková  |  13. 7. 2020
  Vladimír Vonka je uznávaný virolog v Česku i ve světě. Ač brzy oslaví devadesáté narozeniny, stále se věnuje vědě, konkrétně vývoji...
  Komu se nelení…

  Komu se nelení…

  Petr Pokorný  |  13. 7. 2020
  Jsou-li nějaké změny příliš pomalé, lidé je v subjektivním čase svých životů skoro nevnímají. Stačí se ale podívat na staré krajinomalby či...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné