Slavík Bohdan

RNDr. Bohdan Slavík (*1924) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do rostlinné fyziologie zavedl fyzikální metody a matematiku. Je pokládán za zakladatele české školy studia fotosyntézy a vodního provozu rostlin

Počet článků: 1

Věda a nevěda

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 94, 1994/2
Pavel Kovář: Intuice na začátku obvykle vede k vyslovení vědecké domněnky – hypotézy. Dodatečně, po různě složitém ověřování, je převedena na soud...