Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Lidské hodnoty a společnost v pohybu

Vydaly Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) a Kruh nezávislé inteligence (KNI), 1 500 výt., 97 str., 30 Kč
 |  5. 5. 1994
 |  Vesmír 73, 277, 1994/5

Ve dnech 25. a 26. září 1993 uspořádaly STUŽ a KNI sympozium „Lidské hodnoty a společnost v pohybu. Autoři z různých oborů vědy i umění se – každý z pozice své specifické zkušenosti – zamýšlejí nad problematikou lidských hodnot. Zaměření sympozia „vyjařuje naše přesvědčení, že právě v této oblasti je nutno hledat kořeny dnešních i potenciálních budoucích krizí, ale také cesty k jejich odvrácení“ (Josef Vavroušek).

Příspěvky sborníku se zaměřují jak na lidské hodnoty slučitelné s trvale udržitelným způsobem života, tak na problémy civilizace samé. Sborník samozřejmě nedává návod na přežití, ani nedefinuje, které hodnoty jsou zaručeně ty pravé. Z rozsáhlejších příspěvků vyjmenujme: B. Janát: Filosofie a víra ve spravedlivý svět, D. Třeštík: Je těžké být v Čechách liberálem stejně jako konzervativcem, R. Rehnicer: Dominantní hodnotový systém, jeho základy a možné směry změn, P. Kovář: Hodnotová výchova: zanedbání a perspektivy, M. Valach: Život na přechodu, M. Valach: Hodnoty a ekologie, J. Novotný: Demokracie a zločinnost, J. Vavroušek: Hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života, P. Kužvart: Několik poznámek k roli lidských hodnot, k povaze společenského pohybu a k filosofii dějin, Jan B. Martínek: Medicína v současné společnosti, Karel Beneš: Hrozí ještě biologická časovaná bomba?, M. Bojar: Zdraví, nemoc a slušné mravy, D. Slejška: Příspěvek k utváření hodnot po listopadu 1989, V. Hála: Antropocentrismus a hodnoty, Z. Chlup: Humanizace a rozvoj města, M. Baše: O etice lidské práce, Z. Eis: Společenské pohyby a etika všedního dne, L. Blažek: K otázce pojetí výchovy budoucích ekonomů v kontextu vývoje naší společnosti, J. Štroblová: Nemuset se stydět, že jsme člověk, J. Juna: Amatérská hudba jako životní hodnota. Obsahuje i drobné příspěvky navzájem polemizující. Sborník je možno objednat na adrese: Centrum pro trvale udržitelný život, Dr. J. Juláková, U podolského sanatoria 3, případně FAX: (02)551522 (Jiří Hon), nebo (02)24914085 (Josef Vavroušek) či (02)536429 (Jiří Plos). A závěrem bych chtěl z Rehnicerova příspěvku ocitovat: „Válka v Bosně a Hercegovině je válkou o hodnoty. Je to válka za ustavení hodnotového systému, v němž síla zbraní a populistická manipulace nahrazují demokratický dialog a občanské svobody.

RUBRIKA: Nad knihou

O autorech

Ivan Boháček

Jiří Hon

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...