mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Münz Teodor

PhDr. Teodor Münz, CSc. (*1926) vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte UK v bratislave. Vo Filozofickom ústave Sav spracovával dejiny slovenkskej a europskej filozofie.

Počet článků: 1

Malá esej o pravde

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 697, 1994/12
Zdá sa, že spomedzi všetkých definícií pravdy je najprijateľnejšia stará Aristotelova: Pravda je zhoda rozumu s vecou, myslenia so skutočnosťou. Čo...